Doorgaan naar artikel

Voorwaarden melkverminderingspremie definitief

Voorwaarden melkverminderingspremie definitief - Foto: Hans Prinsen

Voorwaarden melkverminderingspremie definitief - Foto: Hans Prinsen

De voorwaarden voor de tegemoetkoming vermindering melkproductie is bekend gemaakt door RVO.nl.

Vermindering van de melkproductie kan 14 cent per kilo melk steun opleveren in het komende kwartaal. De vermindering wordt berekend ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het is wel kort dag. De aanvraag voor de het vierde kwartaal moet uiterlijk op 21 september 12.00 uur zijn ingediend bij RVO.nl. In totaal is in de hele EU een budget beschikbaar van €150 miljoen. Dat komt neer op een maximale vermindering van de melkplas met bijna 1,1 miljard kilo. Er volgen nog 3 aanvraagperioden van 3 maanden.

Voorwaarden op een rij

Voor de regeling die is ingesteld als onderdeel van de steunmaatregelen in de EU voor de veehouderij gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • minimale vermindering van 1.500 kilo melk;
  • alleen voor koemelk;
  • vergoeding alleen tot een reductie van 50% ten opzichte van de referentieperiode;
  • vergoeding maximaal €14 per 100 kilo melk;
  • aanvragen kan alleen als in juli 2016 aantoonbaar melk is geleverd aan een zuivelfabriek;
  • regeling geldt niet voor zelfkazers of andere bedrijven die zuivel zelf verwerken;
  • aanvragen voor de periode oktober-december 2016 moet via verzoek tot deelname via de website van RVO.nl. Aanmelden kan vanaf maandag 12 september tot uiterlijk 21 september 12.00 uur;
  • vóór oktober 2016 ontvangen aanmelders bericht van RVO.nl over de toegewezen hoeveelheid;
  • zolang er nog budget is volgen nog 3 openstellingen voor perioden van 3 maanden met als uiterste aanmelddata 12 oktober, 9 november en 7 december.

Na afloop van het vierde kwartaal is bekend hoeveel minder bedrijven daadwerkelijk hebben geleverd. Tot 14 februari kan dan de uitbetaling worden aangevraagd. Die moet dan in principe eind maart (binnen 90 dagen na afloop van het vierde kwartaal) worden uitbetaald door RVO.nl.

Goed rekenen

Boeren die willen meedoen moeten met meerdere factoren rekening houden. De regeling zelf is in principe simpel. Als de leverantie in het komende kwartaal 40.000 kilo melk lager is dan in het vierde kwartaal van 2015 levert dat een bedrag op van maximaal €5.600 (zie tabel hieronder).

Naar rato gekort

De grote vraag is echter hoe snel het budget van €150 miljoen is volgetekend door melkveehouders in de EU. Is dat het geval dan wordt de hoeveelheid melk voor de steun naar rato gekort. Als de vermindering, die een boer daadwerkelijk realiseert, minder is dan aangevraagd, wordt de hoeveelheid melk ook nog eens gekort volgens een staffel. Een voorbeeld: een boer die 40.000 kilo melk vermindering aanvraagt en een daadwerkelijke vermindering realiseert van 30.000 kilo. Die 30.000 kilo is 75% van de aanvraag. Dat valt in de staffel ’80% vergoeding’. Uitbetaald wordt dan volgens RVO.nl 30.000 kilo maal 80% maal 14 cent is €3.360. Het betekent in ieder geval dat een realistische vermindering opgegeven moet worden. Als de werkelijke vermindering minder dan 20% is van de aanvraag wordt geen steun uitbetaald.

Meer informatie over het melkverminderingsplan op de site van RVO.nl

Beheer
WP Admin