Doorgaan naar artikel

Giftige lidrus rukt langzaam op

Lidrus lijkt een opkomend probleem. Daar spelen zachte, natte winters en vermindering van bemesting een rol in.

In nattere gebieden en op kleigronden komen paardenstaarten van nature vrij veel voor. Een van de paardenstaartensoorten is lidrus. Deze plant is giftig en weidende koeien zullen de plant links laten liggen. Op dit moment, begin mei 2024, is de plant verder in ontwikkeling dan normaal.

Veehouders Willem van der Linden in Tienhoven en Gertjan Kool in Hei- en Boeicop hebben er al jaren mee te maken. Zij geven aan dat de plant normaal bovengronds afsterft bij vorst. Dat zet de ontwikkeling van de plant normaal gesproken terug. “Maar vorst is er niet geweest en door de erg natte winter zijn de omstandigheden voor lidrus ideaal.” Ook kaarten ze beide het tweede aspect aan voor extra ruimte voor lidrus: de bemesting van grasland neemt af. Het is bekend dat bij minder concurrentie van gras het aandeel lidrus toeneemt. Ze zien dat lidrus vanuit de slootkant het perceel in groeit. En juist die randen vallen onder de bemestingsvrije zones, waardoor de plant extra ruimte krijgt. Om al die redenen, geen vorst, minder bemesting en natte omstandigheden, is de plant nu vaak al zo’n 20 a 30 centimeter groot. Normaal is dat pas begin juni zo ver.

De veehouders geven beide aan dat ze de randen van de percelen waar lidrus voorkomt apart in balen inkuilen. Zo kunnen ze de rest van het voer schoonhouden van de giftige plant. De balen waar wel lidrus in zit kunnen ze zo gedoseerd opvoeren of verkopen.

Opname van lidrus kan tot vage klachten leiden, zoals minder weerstand en productieverlies. Niet alleen door de giftige stoffen, maar ook omdat de drogestofopname in het geheel daalt bij met lidrus vervuilde kuil of weide. Graag zouden de boeren zien dat er meer onderzoek komt naar de bijwerkingen van lidrus en welke (mechanische) bestrijdingsmethoden heeft meest effectief zijn.

Hoewel er een trend is naar minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kun je daar natuurlijk, mits je niet biologisch boert, nog wel op teruggrijpen als het probleem te groot wordt. Allard Jukema, productmanager bij Corteva, geeft aan dat paardenstaarten gevoelig zijn voor de groeistof MCPA. Er zijn twee middelen in weiland toegelaten die de groeistof MCPA bevatten, namelijk Cirran en Jepolinex. Vaak ben je met een keer spuiten niet geheel van het probleem af. Maar je mag de middelen separaat maar een keer per jaar inzetten. Je zou in het voorjaar het ene middel kunnen gebruiken en in het najaar het andere.

Royal GD zegt desgevraagd niet meer vragen via ‘de Veekijker’ over de lidrus binnen te krijgen dan normaal.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin