Doorgaan naar artikel

Subsidieregeling behoud grasland later open

De subsidieregeling staat open van 15 juli tot en met 26 augustus. Ze zou opengaan op 1 juni, maar LNV wil eerst duidelijkheid scheppen of het subsidiebedrag en het subsidieplafond verhoogd worden.

Minister Adema had in zijn Plan van Aanpak voor de mestmarkt opgenomen om in 2024 en 2025 het subsidiebedrag te verhogen naar 50 euro per 10 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare terugval in de mestplaatsingsruimte. Deze nieuwe getallen waren echter verder nog nergens terug te vinden, dus niet helder is of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Ook is er nog onduidelijkheid over de eventuele aanpassing van de hoogte van de maximale de minimissteun (van 20.000 euro naar 50.000 euro).

Door het uitstel hebben ministerie en RVO meer tijd om de zaken voor te bereiden en weten adviseurs en agro-ondernemers tijdig waar ze aan toe zijn. Bij de verplaatsing van de openstellingsperiode speelt ook mee dat de huidige openstelling in weekend viel. Tot slot is de openstellingstermijn verlengd van 4 naar 6 weken dit in verband met de vakantieperiodes.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin