Doorgaan naar artikel

Halvering inkomen dreigt door einde derogatie

Het einde van de derogatie kost een gemiddeld melkveebedrijf in 2026 ruim €39.000 aan inkomen. De spreiding hierbij is groot. Er zullen bedrijven zijn waar de hoge mestafzetkosten leiden tot een negatief inkomen.

WUR onderzocht de gevolgen van de afbouw van derogatie op negen verschillende typen melkveebedrijven, variërend in grondsoort, regio, en wel of geen derogatie. Gerekend is met de mestafzetkosten van voorjaar 2024, op €30 per kuub. Lagere afzetkosten leiden tot een kleiner inkomensverlies. Bij € 20 per kuub is het inkomensverlies per zo’n € 27.000.

In de nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) liggen de inkomensverliezen circa €4.250 hoger dan in de niet-NV-gebieden. De graslandsubsidie, waar derogatiebedrijven de komende twee jaar gebruik van kunnen maken, dempt de inkomensdaling. Die vergoeding bedraagt gemiddeld €3.793 voor bedrijven in NV-gebieden en €3.161 voor bedrijven in niet-NV gebieden.

Lees het hele artikel op Boerderij.nl

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin