Doorgaan naar artikel

Rietzwenk als vanggewas: betere bodem en meer draagkracht

In dit artikel duiken we dieper in de wereld van het (onder)zaaien van een vanggewas in de mais. De eco-regelingen stimuleren je om een vanggewas onder mais te zaaien. Het telt mee in de puntentelling voor een duurzame landbouw.

Maar niet alleen regelgeving is de drijfveer voor het inzaaien van een vanggewas. Overweeg de timing van inzaai en de gewaskeuze. Deze hebben veel invloed op het verbeteren van je bodem en de draagkracht van je perceel.

Kies je zaaimoment

Overweeg de timing van het zaaien van je vanggewas zorgvuldig. Let bij de keuze van het vanggewas niet uitsluitend op de regelgeving, maar ook op de bijdrage die het gewas levert aan de vruchtbaarheid van je bodem. Wanneer je het beste je vanggewas kunt zaaien, hangt af van verschillende factoren. We hebben de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet.

Gelijktijdig zaaien met de mais

Voordelen:
· Het vanggewas heeft de tijd voor een goede wortelontwikkeling.
· Er is voldoende vocht aanwezig voor een goede kieming van het gewas.
· Lage kosten door één werkgang.

Nadelen:
· Vereist een nauwkeurige planning en keuze van herbicide gebruik.
· Bij zware onkruiddruk is het vanggewas niet opgewassen tegen de nodige herbicide middelen.
· Onderzaai tijdens groeiseizoen

Onderzaai tijdens groeiseizoen

Voordelen:
· Minder concurrentie voor de mais.
· Tijdens het inzaaien kun je het onkruid mechanisch verwijderen.

Nadelen:
· Nawerking van bodemherbicide kan de ontwikkeling van het vanggewas nadelig beïnvloeden.
· Vanggewas heeft minder tijd om zich te ontwikkelen.
· Risico op te weinig vocht voor een goede start van het gewas.
· Kostbaar vanwege twee werkgangen.
· Rietzwenkgras ideaal vanggewas voor mais

Rietzwenkgras ontwikkelt zich in het begin met name onder de grond. Hierdoor ligt het accent op de groei van een intensief wortelpakket en minder op de bovengrondse gewasgroei. Door deze eigenschap is rietzwenkgras uitstekend geschikt als vanggewas.

Het vanggewas Proterra Maize van Barenbrug bevat de uitgekiende mix van rietzwenken. Deze zijn geselecteerd op een intensieve wortelontwikkeling, een harde waslaag en een rustige zomergroei. Met het intensieve wortelpakket verbetert rietzwenkgras de vruchtbaarheid van de bodem en leg je de resterende nutriënten in de bodem vast na de oogst van de mais.

Tolerant tegen onkruidbestrijding

Zaai je het vanggewas gelijktijdig met de mais? Dan moet het gewas tolerant zijn voor een onkruidbestrijding. Ook bij rietzwenkgrassen is deze eigenschap zeer wisselend per ras. De rassen in Proterra Maize zijn daarom allemaal uitgebreid getest op tolerantie voor recente herbicidemixen. Hierdoor is het risico dat het vanggewas de bespuiting niet overleeft geminimaliseerd.

Onderzaai tijdens 4e tot 6e blad

Heeft onderzaaien van een vanggewas je voorkeur? Kies dan voor inzaai de vangwassen Intermezzo of SoilCover. Deze gewassen kun je onderzaaien in de groeiperiode van de mais tussen het 4e en 6e blad. Beide vanggewassen hebben een hoge kiem-energie waarmee het bij voldoende vocht in de bodem snel veel massa ontwikkelt voor de mais zich sluit.

Barenbrug

Een wereld aan mogelijkheden, dat zag Joseph Barenbrug voor zich toen hij in 1904 naar gras keek. Hij initieerde de ontwikkeling van rassen voor verschillende toepassingen, en tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. We ontwikkelen grassen voor verschillende klimaten en toepassingen. Voor het vee hebben we smakelijke en gezond gras met hoge voedingswaarden. Voor parken en tuinen ligt onze focus op fijnbladig en aantrekkelijk groen langzaam groeiend gras. Voor sportvelden hebben we sterk gras. Wat jij nodig hebt, kunnen wij realiseren!

Klanten op de eerste plaats

Klanten helpen bij allerlei soorten uitdagingen was Josephs missie. Als vierde generatie zetten Bastiaan en Frank Barenbrug deze traditie nu voort. Vandaag de dag is de Barenbrug Groep wereldleider op het gebied van het ontwikkelen van gras- en voederoplossingen. Een familiebedrijf in hart en nieren.

Kennis delen, oplossingen creëren

In alle belangrijke klimaatzones beschikken we over onderzoeksfaciliteiten. Met achttien kantoren en 22 locaties voor onderzoek en ontwikkeling staan we in zes continenten en meer dan twintig landen tot jouw beschikking. Onze R&D-experts netwerken en wisselen inzichten uit om precies de juiste oplossing voor jou te ontwikkelen. Onze aanwezigheid op het Zuid-Amerikaanse continent zorgt er bijvoorbeeld voor dat we over een waardevolle bron van tropische grassoorten voor over de hele wereld beschikken. Zuivel producerende landen zoals Nederland en Nieuw-Zeeland profiteren van elkaars inzichten betreffende gezonde en duurzame voederoplossingen.

Koninklijk

In 2004 ontving Barenbrug het predicaat Koninklijk, een onderscheiding die alleen wordt toegekend aan bedrijven met een enorme prestige en groot belang in hun veld, die meer dan honderd jaar bestaan en een duurzame bedrijfsvoering en uitstekende reputatie hebben. Wij zijn trots op onze koninklijke onderscheiding.

Meer over Barenbrug

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin