Doorgaan naar artikel

Inkomen uit melkvee daalt, productie stijgt

Nederlandse melkveehouders zien in 2023 een inkomensdaling, terwijl het aantal grote bedrijven met een jaarlijkse productie van meer dan 1 miljoen kilo melk toeneemt.

In 2023 daalt het gemiddelde inkomen van Nederlandse melkveehouders naar € 78.000, wat € 44.000 minder is dan in 2022, maar nog steeds € 21.000 hoger dan het gemiddelde over 2018-2022. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere melkprijs van € 46,50 per 100 kilo, wat 18,5% lager is dan in het uitzonderlijke jaar 2022. Dat blijkt uit de inkomensramingen van Wageningen UR (WUR).

Lees verder onder de grafiek

Opbrengsten en kosten

De totale opbrengsten dalen met 8% ten opzichte van het voorgaande jaar, vooral door de lagere melkprijs. Deze daling van de melkopbrengsten wordt deels gecompenseerd door een toename in de waarde van ruwvoervoorraden en hogere melkproductie per bedrijf, die met 4% toeneemt tot gemiddeld ruim 1 miljoen kg.

De totale kosten nemen echter ook toe, met € 20.000, voornamelijk door hogere kosten voor gebouwen, machines, werktuigen, rente en betaalde pacht. Daarnaast zijn de kosten van mestafzet en veevoer gestegen. Opmerkelijk is de daling van de energiekosten met 20%, wat resulteert in een afname van € 5.500, ondanks dat ze 11% hoger liggen dan het gemiddelde van 2018-2022.

Lees ook op Boerderij.nl: Inkomens uit melkvee en schapen dalen, geitenhouders verdienen meer

Rentabiliteit en liquiditeitspositie

De rentabiliteit daalt naar 100%, wat duidt op een marktconforme vergoeding voor de gemaakte kosten, zonder extra winst. Dit is een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. De liquiditeitspositie is bij 65% van de melkveebedrijven positief, maar bij 35% van de bedrijven zijn aanvullende maatregelen nodig om betalingsproblemen op te lossen.

Lees ook: Zelfde bedrijf, heel ander resultaat

Biologische sector

In de biologische sector stijgt het gemiddelde inkomen naar € 66.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid, een toename van € 4.000 ten opzichte van het voorgaande jaar. De biologische melkprijs wordt geraamd op € 62 per 100 kg, bijna € 1 hoger dan in 2022.

Lees meer over inkomens in de landbouw op Boerderij.nl.

Bekijk meer

Share this

martijn ter Horst
Martijn ter Horst

online editor Boerderij.nl

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin