Doorgaan naar artikel

Marge terug naar €17.000 voor het gemiddelde bedrijf

Het gemiddelde melkveebedrijf realiseert in 2023 een marge van 1,5 cent per kilo melk, dat is ongeveer € 17.000. Dat is ruim een ton minder dan in 2022. Een flink deel van de melkveehouders krijgt te maken met structureel negatieve marges

Inmiddels hebben we zicht op de resultaten over het lopende jaar 2023. Voor het gemiddelde melkveebedrijf zien we een totaal van alle uitgaven (inclusief privé) op 55 cent. De niet-melkopbrengsten zijn ruim 8 cent. Hiermee komt de gemiddelde kritieke opbrengstprijs voor de melk dit jaar op bijna 47 cent. Dat komt redelijk overeen met onze voorspelling in mei van dit jaar. Toen voorspelde Flynth dat de benodigde melkprijs voor een gezonde bedrijfsvoering rond 50 cent zou moeten zijn.

Inzoomen op de uitgaven

Ten opzichte van het extreme jaar 2022 zijn de toegerekende kosten voor melkproductie 2,4 cent gedaald tot ruim 21 cent. De vaste of niet toegerekende kosten zijn 1 cent gedaald tot ruim 16 cent. De uitgaven voor rente, benodigde vervangingsinvesteringen, aflossingen en privé zijn voor het gemiddelde bedrijf bij elkaar met ruim 3 cent gestegen tot gemiddeld iets boven 17 cent. Voor het lopende jaar 2023 gaan we uit van een te realiseren melkprijs 48,2 cent. Daarmee is er dit jaar voor het gemiddelde bedrijf een positieve marge van 1,5 cent per kilogram melk. Bij de gemiddelde bedrijfsomvang van 1,1 miljoen kg melk is dat bijna 17.000 euro. Er is dit jaar dus nog wel een positieve marge, maar niet op het niveau van 3 cent, zoals de Rabobank aanhoudt voor een gezond melkveebedrijf.

Extra kosten

Onze raming baseerden we op een kostenstijging bij melkveehouders van rond 10 cent per kilo melk. Daarbij gingen we ervan uit dat de helft van de kostenstijging, dus bijna 5 cent, structureel zou zijn. Voor een gemiddeld bedrijf zo’n 50.000 euro, nog steeds een forse lastenverhoging.

Afbouw van derogatie kost afhankelijk van de bedrijfssituatie komende jaren 1 tot 3 cent per kilogram melk. Stijgende rente kost een gemiddeld bedrijf met gemiddelde financiering zo’n 1 cent per kilogram melk per procent rentestijging. Bij een rentestijging van stel 3% is dit 3 cent. Samen met de kosten door afbouw derogatie volgt komende jaren een extra kostenpost van 5 cent.

Samen met de extra kosten voor rente en afbouw derogatie komt de kostenverhoging voor komende jaren op bijna 10 cent per kilogram melk. Daarmee gaat de kritieke opbrengstprijs voor de melk, die voorheen lange tijd rond 36 tot 37 cent schommelde, richting 47 cent. Met de 3 cent marge of bufferruimte die een gezond bedrijf volgens Rabobank moet hebben komt de werkelijk benodigde opbrengstprijs voor de melk op 50 cent. Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs voor gangbare melk voor de komende 8 tot 10 jaar op 43 cent. Met deze voorspelling krijgt een flink deel van de melkveehouders te maken met negatieve marges.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin