Doorgaan naar artikel

80.000 euro steun bij bedrijfsovername

Bij bedrijfsovername na 1 januari 2023 is €80.000 subsidie mogelijk. Er is €240 miljoen budget beschikbaar tot 2027. De eerste openstelling loopt van 2 juni tot en met 3 augustus 2024.

Het kabinet steunt met de Regeling Vestigingssteun jonge boeren en tuinders bij bedrijfsovername. Tot 2027 is € 240 miljoen beschikbaar, het budget voor dit jaar is €75 miljoen. RVO schat in dat dit voldoende is om alle aanvragen te kunnen honoreren.

De eerste openstelling voor aanvragen is van 2 juni tot en met 3 augustus 2024. Er geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’waarbij alleen een volledige aanvraag telt! Wanneer de regeling in 2025 wordt opengesteld en of dan de voorwaarden exact gelijk zijn, is nog niet bekend.

Er gelden de volgende voorwaarden:

* Een bedrijf kan één keer vestigingssteun ontvangen. Bedrijven waar landbouw een neventak is, komen ook in aanmerking.
* Op 31 december 2024 moet de aanvrager ouder dan 16 en maximaal 39 jaar oud zijn.
* Bij de aanvraag moet een bedrijfsplan worden geleverd.
* Op het moment van aanvraag van de vestigingssteun moet de bedrijfsovername zijn gerealiseerd en moet de overnemer bedrijfshoofd zijn.
* De regeling geldt voor bedrijfsovernames vanaf 1 januari 2023, het invoeringsmoment van het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
* Bij de overnamedatum gaat het om de datum van formalisering bij de notaris van het overnamedocument, niet om de fiscale overgangsdatum.
* De overnemer moet met meer dan 50% van het eigen vermogen deelnemen in de maatschap of vennootschap onder firma. Of meer dan 50% van de aandelen hebben bij een NV of BV.
* Er moet sprake zijn van langdurige (blokkerende) zeggenschap.
* In het kader van doorslaggevende zeggenschap, moet meer dan 50% worden overgenomen. Daarbij moet worden uitgegaan van het commerciële vermogen op de balans, op het moment dat de jonge landbouwer het bedrijf economisch en juridisch in (gedeeltelijk) eigendom krijgt.
* De overnemer moet minimaal 1.225 uur per jaar op het bedrijf maken.
* De overnemer moet een officiële land- of tuinbouwopleiding hebben afgerond of ten minste 2 jaar aantoonbare werkervaring hebben.
* Het landbouwbedrijf moet staan ingeschreven bij de KVK, met code die begint met 011 tot en met 016. Of met code 1051 als minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf wordt.
* De standaardverdiencapaciteit (SVC) van het bedrijf moet minimaal 15.000 euro zijn.
* Wordt het bedrijf door meerdere jonge landbouwers overgenomen, dan moeten de jonge landbouwers gezamenlijk meer dan 50 procent hebben overgenomen. Daarbij moet individueel per persoon aan de eisen worden voldaan ten aanzien van zaken zoals leeftijd en passende opleiding.
* Bij splitsing naar twee bedrijven die beide voldoen aan alle eisen, kunnen beiden afzonderlijk voor het volledige steunbedrag in aanmerking komen.
* Per landbouwbedrijf en per landbouwer kan slechts één aanvraag lopen en wordt slechts één keer subsidie verstrekt.

Er zijn op dit moment nog diverse vragen:

* Hoe wordt omgegaan met de eisen voor vestigingssteun bij gefaseerde bedrijfsovernames?
* Is er vrijheid in besteding van het steunbedrag?
* Kunnen ook andere documenten dienen als bewijs voor de overnamedatum?
* Welk effect hebben wijzigingen in het bedrijf in relatie tot terugbetaling van de steun?
* Hoe wordt omgegaan met situaties waarbij de ouder(s) bij overeenkomst in 2022 het bedrijf hebben overgedragen pas in 2023 de notariële overname heeft plaatsgevonden?

Daarnaast zijn er nog vragen rond situaties met gedeeltelijke overname, hybride structuren en commanditaire vennootschap

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin