Doorgaan naar artikel

Tot 9.720 euro per hectare voor extensivering

Melkveehouders in veenweiden en overgangsgebieden N2000 kunnen, binnen een samenwerkingsverband, vier jaar lang maximaal €2.430 subsidie per hectare ontvangen voor extensivering tot onder 100 kilo N/ha uit dierlijke mest. Als ze onder 150 kilo komen, is de vergoeding €1.680 per jaar. Ze mogen geen kunstmest gebruiken.

Tot en met 31 mei kan subsidie worden aangevraagd voor extensivering en samenwerking. Hiervoor is 105 miljoen euro beschikbaar. Extensiveren van melkveehouderijbedrijven betekent meer landbouwareaal per dier of minder dieren op hetzelfde landbouwareaal als extra areaal niet beschikbaar is. Het Rijk biedt ondersteuning aan deze vorm van landbouw via de Regeling samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000. Deze regeling is beschikbaar voor melkveehouderijen die voldoen aan de drempelwaarde van de aanpak piekbelasting en ook voor andere melkveehouderijen in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Voor drie categorieën kan subsidie worden aangevraagd:

– opstellen gebiedsplan en opzetten samenwerkingsverband (€ 1,2 miljoen)
– verhogen grondwaterstand in veenweidegebieden (€ 37,5 miljoen)
– extensiveren in overgangsgebieden N2000 (€ 105 miljoen)

Voorwaarden

Een samenwerkingsverband kan bestaan uit een aantal melkveehouderijbedrijven. Elk met meer dan 50% van hun landbouwareaal in een zone van 2,5 kilometer binnen en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied ligt. Het totale areaal samenwerkingsverband minimaal 200 hectare beslaan. Een samenwerkingsverband kan bij één categorie subsidie aanvragen.

Vergoeding

Gedurende vier jaar kan een deelnemer van het samenwerkingsverband een jaarlijkse vergoeding ontvangen van € 1.680 per hectare landbouwareaal als het productie- en bemestingsvolume maximaal 150 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per bedrijf wordt en zonder gebruik van stikstofkunstmest. Hiermee wordt de stikstofkringloop gesloten. Dit is iets lager dan de biologische norm (170 kg N/ha). De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 2.430 bij maximaal 100 kg stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf. Dit is iets lager dan de biodynamische norm (112 kg N/ha).

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin