Doorgaan naar artikel

Mais minder bemesten na scheuren weiland

Door scherp te rekenen  met bemesting van maisland kan er minder mest op maisland toegepast worden en meer overblijven voor de graslandbemesting. - Foto: Henk Riswick

Door scherp te rekenen met bemesting van maisland kan er minder mest op maisland toegepast worden en meer overblijven voor de graslandbemesting. - Foto: Henk Riswick

Mais na gescheurd grasland kan met minder stikstof toe, wat efficiënter gebruik van eigen mest mogelijk maakt.

Dat geeft Verantwoorde Veehouderij aan op basis van recente stikstofadviezen na scheuren van grasland door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Het standaardadvies is 180 kilo stikstof per hectare, maar 140 kilo stikstof geeft nauwelijks opbrengstverlies.

Minder kunstmest nodig

Door dit verscherpte stikstofadvies houdt de veehouder meer mest over voor het grasland en is minder aanvulling van dure kunstmest nodig. Dit is ook het standaardadvies voor zandgronden in Zuid-Nederland waar een scherpere bemesting is vereist op basis van de gebruikersnorm.

Gerekend wordt met een nalevering van stikstof die afhankelijk is van de leeftijd van de grasmat. Bij eenjarig gras is dat 50 kilo, bij tweejarige zoden 100 kilo en bij drie- en vierjarig gras 120 kilo. Bij oudere zoden is de norm 135 kilo stikstof.

Bij een gift van 180 kilo stikstof is het eerste jaar na scheuren bij grasland van een jaar oud 35 kuub drijfmest (60% werking) en 35 kilo N via rijenbemesting (125% werking) nodig. Bij 140 kilo stikstof mag dat worden verlaagd naar respectievelijk 25 kuub en 25 kilo stikstof.

Bij tweejarig gras gaat de drijfmestgift omlaag van 20 kuub naar 0 kuub; de stikstofgift in de rij gaat wel iets omhoog; van 25 naar 35 kilo per hectare. Bij de oudste graszoden is alleen een beetje rijenbemesting nodig; op basis van 140 kilo stikstof slechts 5 kilo stikstof per hectare.

Nawerking stikstof

De eerste jaren na scheuren vindt nog steeds nawerking plaats van 30 kilo stikstof op zand tot 60 kilo bij klei op veen. Verder is nog wat stikstof te verwachten van een geslaagd vanggewas. Op basis van 180 kilo stikstof is meestal een drijfmestgift van 35 kuub en rijenbemesting van 30 kilo stikstof voldoende. Bij 140 kilo is dat respectievelijk 25 kuub en 20 kilo. Kali is in deze situaties wel een aandachtspunt.

Beheer
WP Admin