Doorgaan naar artikel

Mexicaans megabedrijf lijdt onder watergebrek en goedkope import

Het enorme Mexicaanse melkveebedrijf Proan zet in op optimalisatie van de productie in haar melkveetak. Toepassing van nieuwe technologie is daarbij speerpunt.

Het conglomeraat Proan, een samentrekking van Protein en Animal, is een Mexicaans familiebedrijf dat actief is in bijna alle landbouwsectoren. Het bedrijf heeft zich in de loop der jaren enorm ontwikkeld. Het begon rond 1950 met 500 leghennen. Tegenwoordig telt het 36 miljoen leghennen, 1,6 miljoen varkens en 12.000 melkkoeien. Daarnaast produceert het fruit, groenten en akkerbouwgewassen. “De koeien kwamen hier voor het eerst in de jaren 80”, zegt Daniel Ruiz Garcia, manager melkproductie. “Sinds die tijd zijn de zaken echt veranderd. Het bedrijf is voortdurend gemoderniseerd en de kwaliteit van de melk sterk verbeterd.”

Het Proan-melkveebedrijf ligt in San Juan de los Lagos in de deelstaat Jalisco in het midwesten van Mexico. “De laatste door ons gebouwde melkveestal biedt plaats aan 5.500 koeien en is voorzien van klimaatbeheersing”, zegt Daniel. “Deze is nog maar twee jaar oud en het was de eerste stal in zijn soort die in Mexico werd gebouwd.” De koeien staan jaarrond op stal om de hitte van Mexico het hoofd te kunnen bieden.

Drie draaimelkstallen

Elke dag gaan zo’n 12.000 melkkoeien door de drie draaimelkstallen. De twee Westfalia’s hebben 54 en 60 standen, de DeLaval-draaimelkstal heeft er 80. De koeien worden twee keer daags gemolken en produceren gemiddeld 40 liter per koe per dag met 4,10 procent vet en 3,43 procent eiwit. De melk gaat naar drie afnemers: Santa Clara, Alpura en Danone.”

Proan exploiteert een eigen mengvoerfabriek die alle voer voor de koeien, het pluimvee en de varkens produceert. Op de melkveebedrijven worden de componenten met robots verzameld en vervolgens gemengd in voermengwagens. Daniel: “We hebben zwaar geïnvesteerd om de kans op fouten bij het laden te verkleinen en het laden efficiënter te maken. Wij investeren daarnaast fors in genomische testen, al ons vee is nu DNA getest. We koersen daarbij op A2-melk, vetgehalte, levensduur en beenwerk. Bovendien investeren we ook in koecomfort om de stress te verminderen.”

Optimaliseren en waarde toevoegen

Verdere optimalisering is het parool. “We willen niet groeien in aantal dieren. We willen met dezelfde veestapel meer melk van de beste kwaliteit produceren”, stelt de manager. “We hebben ook plannen om te diversifiëren om meer waarde aan ons product toe te voegen.”

Proan heeft natuurlijk ook diverse uitdagingen Daniel: “We hebben drie belangrijke problemen; de schaarste aan watervoor irrigatie, het gebrek aan ruwvoer door weinig regen en de overheid. Die steunt niet de beste lokale producenten maar stimuleert import van goedkoop melkpoeder. Dat treft de kleine en middelgrote producenten het hardst. Die hebben relatief hoge kosten en kunnen nauwelijks buffers opbouwen. De goedkope import leidt tot faillissementen in die groep.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin