Doorgaan naar artikel

9.500 melkkoeien is slechts een van 14 locaties

Louriston Dairy is met 9.500 koeien een van de grootste melkveebedrijven van de Verenigde Staten. Het bedrijf in Murdoch, zo’n 175 km ten westen van Minneapolis, is onderdeel van het veruit grootste melkvee-conglomeraat in de VS: Riverview LLP.

 

Riverview LLP houdt 92.000 melkkoeien verspreid over 14 locaties. Daarnaast heeft ze jongveeopfok-bedrijven en stierenmesterijen. “We zijn erg optimistisch over de toekomstperspectieven voor de melkveehouderij, vooral in het noordelijke deel van de graangordel https://en.wikipedia.org/wiki/Corn_Belt”, zegt Brad Fehr. Hij startte met zijn broer Gary en vader Lloyd het bedrijf in 1995. “We begonnen Riverview omdat we zagen dat we moesten uitbreiden en investeren wilden we boer kunnen blijven. We kozen voor de melkveehouderij omdat die sector nog niet geconsolideerd was.”

Riverview heeft ongeveer 45 miljoen dollar geïnvesteerd in Louriston Dairy, een bedrijf met 9.500 Jerseys en Holsteins in Murdoch, Minnesota. De melkproductie startte er in 2013. Het complex beslaat een oppervlakte van 9 hectare, ernaast is 55 hectare grond aanwezig.

De koeien worden twee keer daags gemolken in een 106-stands draaimelkstal. Die draait 22 uur per dag. Elk rondje neemt 7 minuten. De bemanning van de carrousel bestaat uit 3 man. De eerste medewerker spuit reinigingsmiddel op de uiers en controleert de gemolken koeien, de tweede reinigt de spenen met tissue en de derde sluit de melkstellen aan. De vloer in de wachtstal en toevoersluis wordt continu gespoeld, net als die in de carrousel. Dit om de hygiëne te verbeteren en de verspreiding van ziekten te voorkomen.

De koeien krijgen een rantsoen van snijmaiskuil, luzernesilage en sojabonen aangevuld met krachtvoer, mineralen en vitaminen. De gemiddelde productie is ongeveer 9.000 kg melk per koe per jaar. De geproduceerde 85,5 miljoen kilo melk per jaar gaat naar een kaasmaker.

Op het bedrijf wordt de mest gescheiden, de dunne fractie bezinkt in overdekte lagunes. Het wordt gepompt naar de eigen grond en vooral naar 18 akkerbouwers in de directe omgeving. Die telen op contractbasis 1.800 hectare mais en 600 hectare luzerne waarmee het bedrijf voorziet in 80 procent van zijn ruwvoerbehoefte.

Het bedrijf heeft 42 medewerkers, waarvan een rondleidingen over het bedrijf verzorgt om draagvlak te houden en kennis over landbouw over te dragen. “Het is belangrijk dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt en wat ervoor nodig is om het te produceren”, zegt gids Reno Williams.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin