Doorgaan naar artikel

Een hogere voederwaarde en de silo tot de rand gevuld

Foto's: KWS partner

Foto's: KWS

EnergyBoost en SiloBoost maïsrassen, twee bijzondere productgroepen binnen Seed2FEED maïs, zorgen voor een hogere voederwaarde uit eigen maïs en een tot de rand gevulde silo. Met de verschillende rassen die onder deze groepen vallen kan de voerkwaliteit, energie-inhoud en algehele efficiëntie versterkt worden, afhankelijk van de individuele omstandigheden.

EnergyBoost: meer melk van eigen bodem

Bij de EnergyBoost maïsrassen KWS Nevo, KWS Emporio en KWS Arturello ligt de nadruk op de voederwaarde. EnergyBoost maïs zorgt voor een hoge energiewaarde in het rantsoen, wat zich vertaalt naar een indrukwekkende energieboost voor het vee. Zo wordt een hogere melkproductie met voer van eigen bodem gerealiseerd. De EnergyBoost rassen zijn zeer geschikt voor telers met een hoog aandeel gras in het rantsoen en de behoefte aan maïs met een hoge zetmeelconcentratie (voederwaarde).

De belangrijkste voordelen op een rij:
* Hogere voederwaardeopbrengst (korrelopbrengst). Extra energie-boost voor de melkproductie.
* Evenwichtige vertering van het rantsoen door het aanbod van goed verteerbaar zetmeel uit maïs.
* Meer melk dankzij een hogere energieopbrengst uit eigen geteeld voer.
* Betere voerkwaliteit door een hogere energieconcentratie in het eigen geteeld voer.

De EnergyBoost rassen in beeld:

KWS Nevo
Vroegrijpheid op z’n best

– FAO 180
– Ultravroeg / Zeer vroeg
– Hoge korrelopbrengst
– Gezonde restplant

Meer informatie >>

KWS Emporio
De heerser van het veld

– FAO 215
– Vroeg
– Hoogste korrelopbrengst in vroege segment
– Goede landbouwkundige eigenschappen

Meer informatie >>

KWS Arturello
Barstend van energie

– FAO 240
– UniqueDent – 100% Dent
– Zeer hoge voederwaardeopbrengst uit korrel en plant
– Zeer goede landbouwkundige eigenschappen

Meer informatie >>

SiloBoost: uw silo tot de rand gevuld.

Waar bij de EnergyBoost rassen meer energie en eiwit in het gewas aanwezig is, kenmerkt het SiloBoost ras KWS Curacao zich door de hoge drogestofopbrengst. Met SiloBoost maïs is de silo zo tot de rand gevuld. Dit maakt SiloBoost maïs ideaal voor telers met een hoog aandeel maïs in het rantsoen en een hoge ruwvoerbehoefte.

De belangrijkste voordelen op een rij:
* Veelzijdig inzetbaar: uitstekend geschikt voor zowel silomaïs, als MKS, CCM en korrelmaïs.
* 5,5% hogere voederwaardeopbrengst; meer opbrengst ten opzichte van andere maïsrassen.
* Hoge energieconcentratie in het rantsoen dankzij exceptionele voederwaardeopbrengsten.

SiloBoost ras KWS Curacao in beeld:

KWS Curacao
De meest multifunctionele maïs

– FAO 210
– Zeer goede voederwaardeopbrengst uit korrel en plant
– Zeer goede snelheid grondbedekking
– Stevige en zeer vroege kwaliteitsmaïs

Meer informatie >>

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin