Doorgaan naar artikel

Kies het juiste vanggewas na de teelt van maïs

Een onstuimig voorjaar waarbij we te maken kregen met extreme, maar vaak lokale weersomstandigheden, heeft ervoor gezorgd dat we momenteel grote verschillen zien in de ontwikkeling van de maïs op diverse plekken in het land. Waar de één de maïs pas net in de grond heeft zitten, is het gewas bij de ander al uitgegroeid tot een hoogte van zo’n 2 meter. Dermate grote verschillen vragen om een teeltspecifieke aanpak met het oog op de verplichte teelt van een vanggewas na maïs vóór 1 oktober, zoals dit vastgesteld is in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Maïs op tijd rijp? Kies Snelle Lente Rogge als nateelt

Waar sommige landbouwers afgelopen periode, op basis van bedrijfsspecifieke omstandigheden, mogelijk gekozen hebben om over te gaan tot onderzaai van Italiaans raaigras, liggen voor andere de opties nog open.

Is het u gelukt om op tijd te zaaien of heeft u bij een wat latere zaai gekozen voor ultravroege tot zeer vroege rassen, dan is de kans aannemelijk dat de maïs mooi rijp in september geoogst kan worden. Zaai in dit geval vóór 1 oktober Snelle Lente Rogge als vanggewas. Dit biedt mooie voordelen.

Foto: KWS
Foto: KWS

Hoge opbrengsten

Snelle Lente Rogge is een hybride rogge die zich van traditionele rogge onderscheidt door een vlotte kieming en begingroei, wat resulteert in het succesvol vangen van reststikstof. Daarnaast kenmerkt Snelle Lente Rogge zich door meer uitstoeling (meer stengels) per plant en is het gewas in staat om zich direct na zaai in de winter en met name in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen. Dit resulteert in een duidelijke meeropbrengst in droge stof en eiwit per hectare.

  • Opbrengst bij oogst in april
    Met een opbrengst van 4.000 tot 5.000 kg droge stof per hectare en 16 tot 18% eiwit kent Snelle Lente Rogge een duidelijk hogere drogestofopbrengst dan gangbare snijrogge, triticale en Italiaans raaigras.

  • Opbrengst bij oogst in juni als Gehele Plant Silage (GPS)
    De opbrengstverschillen kunnen nog verder oplopen naar 8.000 tot 10.000 kg droge stof per hectare bij oogst als Gehele Plant Silage in juni. Wel zal het eiwitpercentage in dit geval door verdunning wat lager zijn. Dit is tegen te gaan door een groeiregulator te spuiten, hoger te hakselen, meer stikstof aan te wenden of een kortblijvende hybride winterrogge te zaaien.

  • Opbrengst bij oogst van het graan in augustus
    Ook is Snelle Lente Rogge heel goed voor het graan te oogsten in augustus, waarbij graanopbrengsten van 8 tot 9 ton realiseerbaar zijn. Wanneer voor het dorsen van het gewas wordt gekozen, is ook hier het advies om een groeiregulator te gebruiken of een kortblijvende hybride winterrogge te zaaien.

Een vruchtbare bodem voor de volgteelt

De teelt van Snelle Lente Rogge heeft daarnaast een positieve uitwerking op de vervolgteelt. Zo is deze hybride rogge een echte bodemverbeteraar. De hoeveelheid biomassa en beworteling draagt namelijk bij aan een goede bodemvruchtbaarheid, waardoor de bewerkbaarheid na de teelt duidelijk beter is, wat een positieve invloed heeft op de volgteelt.

Wilt u meer informatie en Snelle Lente Rogge bestellen? Neem dan contact op met uw zaaizadenleverancier of uw KWS-adviseur.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin