Doorgaan naar artikel

Forse daling ammoniakemissies Koeien

Image

De gemiddelde ammoniakemissie per hectare op Koeien & kansen-bedrijven is in 2019 tot ongeveer 60 kilo per hectare. Dat is 6 procent minder dan in 2018. De dalende trend van de laatste drie jaar zet zich daarmee voort in 2019. Dat meldt het netwerk Verantwoorde Veehouderij.

De gemiddelde ammoniakemissie per hectare is al met 14% gedaald ten opzichte van 2016. De daling is vooral toe te schrijven aan een lager RE-gehalte in het rantsoen en minder koeien per hectare ten opzichte van 2018.

De gemiddelde ammoniakemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven is in 2019 uitgekomen op ongeveer 60 kilo per hectare. Dit is gemiddeld 3 kilo minder dan in 2018. Met 60 kilo ammoniak per hectare voldoet een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf ruimschoots aan de voorwaarde van het topniveau, van maximaal 75 kilo ammoniak per hectare, binnen duurzaamheidskeurmerk PlanetProof.

Van de zeventien deelnemende bedrijven komen maar twee bedrijven met hun ammoniakemissie boven de grenzen van PlanetProof. Elf deelnemers verdunden in 2019 hun mest. Acht bedrijven verdunden alle mest. Zij verminderden hiermee de emissie van ammoniak bij uitrijden waarschijnlijk ongeveer 40% ten opzichte van het niet verdunnen van mest. Onderzoekers teken hierbij aan dat de Kringloopwijzer 2019 nog niet in alle gevallen rekende met de lagere emissie bij het verdunnen van mest omdat het effect van verdunnen alleen nog bekend is bij sleepvoetbemesten. Als dit wel was gedaan, zou de ammoniakemissie in de praktijk op een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf waarschijnlijk nog lager uitkomen dan 60 kilo ammoniak per hectare.

Van de zeventien Koeien & Kansen-bedrijven zagen afgelopen jaar zeven bedrijven hun ammoniakemissie per hectare toenemen. Op vier bedrijven nam de emissie met maximaal 3% toe. Drie bedrijven zagen hun emissie met respectievelijk 18%, 37% en 16% toenemen. Op twee van deze bedrijven is meer eiwit gevoerd en op alledrie de bedrijven is de bedrijfsvoering intensiever geworden zodat de geproduceerde ammoniak over minder hectares kon worden verdeeld.

Beheer
WP Admin