Doorgaan naar artikel

77% ammoniakreductie met Lely Sphere

De Lely Sphere kent een gemiddelde uitstoot van 3 kilo ammoniak per dierplaats per jaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de definitieve emissiefactor van het circulaire stalsysteem Lely Sphere op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) gepubliceerd. De stikstofuitstoot van rundvee kan aanzienlijk worden verminderd met behulp van het circulaire stalsysteem.

De definitieve emissiefactor voor de Lely Sphere bedraagt 3 kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Dat betekent gemiddeld 77% reductie in ammoniakemissie in de stal ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer, waar dit 13 kilo ammoniak per dierplaats per jaar is.

De Lely Sphere is een circulair stalsysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Een aanpassing aan de roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine. De mestgassen die alsnog onder en net boven de stalvloer ontstaan, worden afgezogen. Een filter zet de ammoniak vervolgens om naar circulaire stikstofkunstmest. Hierdoor ontstaan 3 waardevolle mineraalstromen: faeces, urine en circulaire kunstmest die ingezet kunnen worden op het land.

De definitieve emissiefactor is getest op basis van het RAV-meetprotocol 2013a. Het meetprotocol is gepubliceerd door Wageningen Livestock Research. Het doorlopen proces voor de erkenning is nauwkeurig afgestemd met, gecontroleerd en beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Technische Advies Pool (TAP).

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin