Doorgaan naar artikel

Stikstofdoelen niet als vast gezien

Stikstof is een belangrijk item voor velen, maar de meeste veehouders verwachten wel meer ruimte.

Van de melkveehouders verwacht 90% dat de stikstofdoelen worden losgelaten. Dat blijkt uit de recent gehouden, driemaandelijkse enquête van Melkvee100plus. Van die 90% denkt twee derde dat de doelen onvoorwaardelijk worden losgelaten, terwijl een derde denkt dat het alleen losgelaten wordt waar dat nodig is. Slecht 10% denkt dat de overheid vasthoudt aan de gestelde stikstofdoelen met het bijbehorende jaar 2030.

Niet toegeven

Om ervoor te zorgen dat de stikstofdoelen (2030) de sector niet te veel schaden, vinden de meeste deelnemers aan de enquête dan ook dat de landbouworganisaties koste wat kost ook voet bij stuk moeten houden in het Landbouwakkoord. Nog een deel vindt ook dat nu toegeven erkennen van verlies is. Toch vindt een op de vijf veehouders dat er toch wel ruimte moet zijn voor onderhandelen over de stikstofdoelen. Opmerkelijk genoeg is 65% het (gedeeltelijk) eens dat de stikstofdoelen cruciaal zijn voor de melkveesector. Dat is weliswaar een meerderheid, maar gezien de ophef en weerstand in de melkveehouderij werd daar een hoger percentage verwacht. 28% vindt stikstof helemaal niet cruciaal voor de sector en 7% weet het niet.

Als je dat vergelijkt met de antwoorden op de vraag of men door kan op het bedrijf bij gelijk beleid, geeft een op de drie aan dat dit kan zonder al te veel aanpassingen. Nog eens een op de drie moet behoorlijk wat aanpassingen doorvoeren terwijl 25% zegt niet door te kunnen op de huidige locatie, waarbij de helft van hen zegt dan ook te gaan stoppen, terwijl de andere helft liever verplaatst naar een andere locatie.

Kalveren

Een van de vele andere zaken die een rol spelen in de inrichting van het bedrijf zijn de voorgenomen aanpassingen in het houden van kalveren op de melkveebedrijven. Zo speelt men met de gedachte om kalveren pas te vervoeren op een leeftijd van minimaal 28 dagen of ouder. In Duitsland is deze maatregel begin dit jaar al ingevoerd. Twee op de drie veehouders moet dan extra ruimte maken om de kalveren langer op het bedrijf te kunnen houden en huisvesten. De andere geven aan ‘ruimte zat’ te hebben of dit met kleine aanpassingen te kunnen realiseren.

Daarnaast adviseert het EFSA de EU om kalveren vanaf dag 1 na geboorte al in groepjes van mimimaal twee dieren te huisvesten. Als dit een regel wordt, geeft 28% aan dat ze de huisvesting moeten aanpassen. De rest reageert meer laconiek. Een op de drie geeft aan dat ze dat dan wel weer zien; 19% zegt dat de EU wel meer kan bedenken en16% denkt dat deze regel niet wordt ingevoerd.

Sentiment

Op de laatste vraag van de enquête wordt de melkveehouders altijd gevraag om een cijfer te geven voor het ondernemersklimaat. In de vorig enquête van januari van dit jaar was dat gemiddelde cijfer nog een 6,3. In april 2023 is dat gedaald naar een 5,5. Blijkbaar ziet men de toekomst iets minder rooskleurig. Door de jaren heen is wel gebleken dat de melkprijs behoorlijke invloed heeft op het sentiment. De melkprijs is de afgelopen maanden hard gedaald van ruim € 62 naar pakweg € 42 euro per 100 kilo melk.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin