Doorgaan naar artikel

Ammoniakemissie Koeien & Kansen-bedrijven stabiel

De ammoniakemissie op Koeien & Kansen-bedrijven was in 2020 vrijwel gelijk aan 2019, de gemiddelde ammoniakemissie op die bedrijven benadert vrijwel het streefniveau.

In 2020 is de ammoniakemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven 62,8 kilo ammoniak per ha. Dat is maar 0,3 kilo hoger dan over 2019. Daarmee blijft de uitstoot dicht bij het gestelde doel van 62 kilo ammoniak per ha. Dat blijkt uit cijfers van het project.

Ammoniakuitstoot 15% gedaald

De ammoniakuitstoot is sinds 2016 met 15% gedaald. En de in 2020 gerealiseerde emissie ligt ruim onder de voorwaarde van het topniveau van PlanetProof van maximaal 75 kilo ammoniak per ha.

Kanttekening is dat niet alle verdunning van mest als emissiereductie is meegerekend. En dat terwijl er wel 13 deelnemers zijn die in 2020 de mest verdunnen met als doel de ammoniakemissie te reduceren. Hiervan zijn er 8 bedrijven die alle mest tenminste 1:2 (water:mest) verdunnen en zo rond 40% minder ammoniak uitstoten bij het uitrijden van de mest. Twee bedrijven verdunnen een deel van de mest 1:2 en drie bedrijven verdunnen alle mest met minder dan 50% toevoeging van water.

BES-pilot

In 2020 deden alle Koeien & Kansen-bedrijven mee met de BES-pilot (BedrijfsEigen Stikstofnorm). Binnen BES mag de fosfaatgebruiksnorm volgemaakt worden met dierlijke mest. Soms betekent dat dat de bedrijven meer mest mogen toedienen, mits de ammoniakemissie niet toeneemt. Gemiddeld mochten de bedrijven generiek 231 kilo stikstof per ha uit dierlijke mest plaatsen en binnen BES was dit gemiddeld 263 kilo stikstof per ha. Vanwege het verdunnen van de mest en lagere eiwitvoeding is de ammoniakemissie niet hoger dan bij toepassen van generieke normen zonder mest verdunnen.

Sleepvoetbemesten en sleufkouter

De reden dat niet álle verdunning van mest is meegerekend in de ammoniakreductie is dat de KringloopWijzer 2020 alleen rekent met een lagere ammoniakemissie bij toepassen van mest verdunnen bij sleepvoetbemesten en sleufkouter. Want alleen daarvan is het effect nog bekend. De lagere emissie bij verdund uitrijden is daarom uitsluitend meegenomen bij de 7 bedrijven die sleepvoetbemesten toepassen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin