Doorgaan naar artikel

Veel vraag naar tijdelijke mestopslagsystemen

Op veel plekken is het nog steeds te nat om drijfmest uit te rijden, terwijl putten vol zitten. Er is veel extra vraag naar tijdelijke systemen voor mestopslag.

Vanaf 16 februari mag weer drijfmest worden uitgereden. Waar het kan, gebeurt dat ook, maar op veel plekken is het nog te nat om het land op te gaan. Dat geeft niet voldoende lucht voor overvolle mestopslagen. “De laatste maanden hebben we gemerkt dat er bovengemiddelde vraag was naar mestopslagsystemen”, zegt Gilbert Jacobs van Milieusystemen Tiel. “Een groot aantal boeren heeft een snelle oplossing nodig voor volle putten. Een mestzak of een foliebassin zijn dan goede oplossingen, die je snel kunt realiseren.”

Een foliebassin is een uitgegraven mestbassin, waarbij dijken worden gemaakt van de vrijkomende grond. Het bassin wordt bekleed met een mestfolie, zodat de mestopslag vloeistofdicht is en voorzien van een afname- en vulleiding onder in het bassin. Een drainagesysteem onder het onderfolie, een hekwerk van 1,80 meter hoog rondom het bassin en afdekking zijn wettelijk verplicht. Jacobs: “Wij leveren ook zogenoemde Mobilo bags met een inhoud van 100 tot 350 kuub. Deze mestzak is te verplaatsen met een speciale oprolkar. Voor veehouders een makkelijke en snelle oplossing om een overschot aan mest in over te pompen.”

Qua kosten is een foliebassin de helft goedkoper dan een mestzak. “Een mestzak kost ongeveer € 50 per kuub mest. Voor de aanleg van een foliebassin betaal je ongeveer € 25 per kuub mest. Maar naarmate de opslag groter is, daalt de prijs per kuub.”

Vergunning verschilt per gemeente

“In principe is voor elke mestopslag een vergunning nodig”, zegt Jacobs. “Maar voor een oprolbare mestzak is dat niet altijd nodig als deze tijdelijk op een boerenbedrijf ligt en weer wordt weggehaald. Per gemeente verschillen de regels daarin.” De komende jaren (tot en met 2026) neemt de mestafzetruimte in Nederland af door bufferstroken, afbouw derogatie en aanwijzing van NV-gebieden. “We zien dat veehouders zoeken naar meer permanente oplossingen voor uitbreiding van de mestopslagcapaciteit”, merkt Jacobs. Het flexobassin van het bedrijf in Tiel is het meest populair. “Dit is een kunststof mestopslag die leverbaar is met een inhoud van 22 tot bijna 6.000 kuub. Een alternatief is een betonnen silo, maar die is 50% duurder, terwijl het flexobassin minstens zo lang meegaat.” De vraag naar bassins voor wateropslag neemt ook toe, om mest te verdunnen voor lagere ammoniakemissie en om hemelwater te benutten voor beregening.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin