Doorgaan naar artikel

Zuivelhandel voorziet verdere druk op melkprijzen

Ook de horeca blijft voorlopig nog dicht, waardoor minder zuivelproducten via dat kanaal worden afgezet. - Foto: Canva

Ook de horeca blijft voorlopig nog dicht, waardoor minder zuivelproducten via dat kanaal worden afgezet. - Foto: Canva

De export van zuivelproducten loopt ondanks alle beperkingen in verband met de coronacrisis nog vlot door, maar de prijzen zullen de komende maanden onder druk blijven staan. Dit constateert voorzitter Frank van Stipdonk van Eucolait, de koepelorganisatie voor de Europese zuivelhandel.

Het coronavirus tast economieën aan, raakt vooral de foodservice hard, en treft ook de koopkracht. Dit, samen met veel onzekerheid, maakt dat de (zuivel)prijzen omlaag gaan. In de eerste maanden van 2020 zag de zuivelmarkt er nog heel mooi uit, met opgaande prijzen. De oplopende melkproductie in veel EU-lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Nederland +1%) gooide geen roeit in het eten, zo merkt handelshuis Hoogwegt ook op in een marktbericht. Nu is het sentiment totaal omgeslagen. Dit constateert voorzitter Frank van Stipdonk van Eucolait, de koepelorganisatie voor de Europese zuivelhandel.

Het coronavirus tast economieën aan, raakt vooral de foodservice hard, en treft ook de koopkracht. Dit, samen met veel onzekerheid, maakt dat de (zuivel)prijzen omlaag gaan. In de eerste maanden van 2020 zag de zuivelmarkt er nog heel mooi uit, met opgaande prijzen. De oplopende melkproductie in veel EU-lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Nederland +1%) gooide geen roeit in het eten, zo merkt handelshuis Hoogwegt ook op in een marktbericht. Nu is het sentiment totaal omgeslagen.

Minder melk produceren

In Frankrijk worden boeren al opgeroepen om de melkproductie te dempen. In andere landen is het nog niet zo ver. Veel zuivelbedrijven vrezen echter wel problemen in de komende maanden, want veel ruimte om de geproduceerde zuivel tegen een goede prijs elders weg te zetten is er niet. De consument kan niet blijven hamsteren en de horeca blijft nog wel even dicht. De oproep aan de Europese Commissie om gesubsidieerde opslag toe te staan, zoals de Europese zuivelindustrie vraagt, is dus begrijpelijk, aldus Van Stipdonk. Het is wel de vraag of de Commissie in beweging komt, want in Brussel zijn er momenteel heel veel acute zaken aan de orde. En interventie, ofwel opkoop van producten, kan nog wel eens een lastiger kwestie zijn. Als de zuivelprijzen echter diep vallen en de voorraden zich opstapelen, zal zeker de druk om iets te doen gaan oplopen.

Beheer
WP Admin