Doorgaan naar artikel

Scherp-in vaak oorzaak van problemen in voormagen

Als blikjes in te maaien gras terechtkomen en versnipperd worden door de hakselaar, kan dit in het kuilvoer van de koeien komen en zo voor grote problemen zorgen. Een magneet op de oogstmachines kan uitkomst bieden. - Foto: Jan Willem Schouten

Als blikjes in te maaien gras terechtkomen en versnipperd worden door de hakselaar, kan dit in het kuilvoer van de koeien komen en zo voor grote problemen zorgen. Een magneet op de oogstmachines kan uitkomst bieden. - Foto: Jan Willem Schouten

Van de doodoorzaken van rundvee, ouder dan zes maanden, dat ter sectie is aangeboden bij Royal GD blijkt 27% te liggen in afwijkingen in het maagdarmkanaal.

Dat meldt GD in haar blad Herkauwer op basis van 4.149 secties in de periode 2014-2019, waarbij in 96% van de gevallen een doodsoorzaak kon worden aangewezen.

Spijkers en stukjes draad

Voor het deel sterfte als gevolg van problemen met het maagdarmkanaal is de volgende verdeling gevonden: 1% in mond en slokdarm 26% in de voormagen; 21% in de lebmaag, 26% in darmen en 26% in de lever. GD vindt het opmerkelijk dat over deze percentages blijkt dat scherp-in in 69% van de gevallen het onderliggende probleem is. Daarbij gaat het niet meer om het beruchte schillenmesje, maar er worden wel opvallen veel spijkers en stukjes draad gevonden, zo stelt GD. De diergezondheidsorganisatie meldt dat de verdeling van de doodsoorzaken geen beeld schetst van de actuele situatie op de boerderijen, maar dat de gegeven verdeling het beeld is van de ter sectie aangeboden dieren.

Kleine materialen opnemen

Koeien eten hun voer vaak haastig en op deze manier nemen ze kleine materialen op die in het voer zitten, zoals steentjes, plastic of spijkers. Deze worden niet met de mest uitgescheiden maar zakken in de voormagen naar beneden en blijven daar. Als de materialen scherp zijn, kunnen ze de wand van de netmaag doorboren en wordt de koe ziek als gevolg van scherp-in.

Zorgvuldig werken

Het advies van de GD is om zorgvuldig te werken bij gebruik van autobanden omdat hierin staaldraad verwerkt zit. Ook bij afrasteren moeten stukjes draad en oude spijkers zorgvuldig verzameld worden zodat deze niet in het te oogsten gras kunnen komen. Magneten op de maaier, hakselaar of opraapwagens kunnen al veel problemen ondervangen omdat deze het eventueel aanwezig metaal kunnen ‘wegvangen’. Eventueel kunnen genummerde magneten preventief bij koeien worden ingebracht om opgegeten ijzer weg te vangen. Bij het opspugen van de magneet is aan het nummer te zien van welke koe deze afkomstig is.

Beheer
WP Admin