Doorgaan naar artikel

Rekenmodel melkveewet en AMvB

Afbeelding

Met het ‘Rekenmodel Melkveewet’ kunt u zelf berekenen wat het gevolg is van meer of minder melkvee en grond. Heeft u in 2016 en volgende jaren meer grond nodig of niet? En hoeveel dan? En wat is het effect van de bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX).

In de blauwe vakken in het invulformulier in het excelbestand kunt u uw gegevens invullen over vee, grond en uw eventuele voordeel uit de bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX). Verder heeft u nodig: de gemiddelde melkproductie per koe in 2014, 2015 en 2016 en uw melkveefosfaatreferentie volgens opgaaf van RVO.nl.

Nog veel vragen

De regels voor meer grondgebonden groei van de melkveehouderij staan in de zogenoemde AMvB ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’. De ontwerpregeling is op 29 maart bekend gemaakt door Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.
Over de uitwerking in de praktijk zijn veel vragen gerezen. Ook moeten de Eerste en Tweede Kamer het voorstel nog behandelen. Onzeker is bijvoorbeeld nog op basis van welk jaar en welk fosfaatoverschot wordt bepaald in welke overschotcategorie een bedrijf valt.

Aan de berekening en de uitkomsten van het rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Download de Excel

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin