Doorgaan naar artikel

Methaanuitstoot Jersey en Holstein verschilt nauwelijks

Per kilo melkproductie is de methaanemissie bij Jersey fractioneel lager dan bij Holstein, blijkt uit Iers onderzoek.

De graskwaliteit, hoeveelheid krachtvoer en het lactatiestadium spelen een rol bij de methaanuitstoot van weidende koeien. Dat blijkt uit een onderzoek van het Ierse Teagasc.

Op basis van het lichaamsgewicht stootten de Jerseys meer methaan uit, namelijk 0,62 gram in het voorjaar en 0,71 gram in de zomer tegen 0,52 en 0,60 gram door de Holsteinkoeien. Maar als de uitstoot omgerekend wordt naar de melkproductie scoren Jerseys iets gunstiger. Op basis van energie gecorrigeerde melk (ECM) ligt de methaanuitstoot van Jerseys 0,2 tot 0,3 gram per kilo ECM lager. Jerseykoeien geven met een gemiddelde van 23,8 kilo ECM 1,6 kilo minder dan Holsteinkoeien, maar hebben met 6,07 vet en 4,32% eiwit respectievelijk 1,04% en 0,45% hogere gehaltes.

Het centrum onderzocht een in januari/februari afkalvende veestapel van Holstein- en Jerseykoeien om optimaal gebruik te maken van het weideseizoen. De methaanuitstoot vertoonde een duidelijk seizoenseffect, met een relatie met de drogestofopname en de melkproductie. Gemiddeld stootten de koeien in het voorjaar 254 kilo methaan uit, in de zomer steeg de uitstoot naar 320 kilo. De drogestofopname uit weidegras bedroeg in het voorjaar gemiddeld 13 kilo, in de zomer 15 kilo en in de herfst 14,6 kilo.

In totaal kregen de koeien 565 kilo krachtvoer verstrekt in voerautomaten waarin ook de methaanuitstoot gemeten werd. In het voorjaar bij de start van de lactatie lag de krachtvoergift op 2,76 kilo per dag, zomers en in de herfst kregen de koeien respectievelijk 1,75 en 1,78 kilo.

Ondanks de hogere krachtvoergift lag de totale dagelijkse drogestofopname in het voorjaar met 15,76 kilo lager dan in de rest van het jaar. De voeropname per kilo lichaamsgewicht lag met 3,8 gram per kilo lichaamsgewicht voor de Jerseykoeien 0,6 gram hoger dan van de Holsteinkoeien.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin