Doorgaan naar artikel

Mais op zand en löss uiterlijk 15 februari melden

Bouwland waar mais komt wordt bemest met een speciale bouwlandbemester met slangensysteem. - Foto: Mark Pasveer

Bouwland waar mais komt wordt bemest met een speciale bouwlandbemester met slangensysteem. - Foto: Mark Pasveer

Bedrijven die dit jaar van plan zijn mais te telen op zand en lössgronden moeten percelen uiterlijk 15 februari aanmelden bij RVO.

De NVWA controleert op basis van deze informatie of bedrijven zich houden aan de kortere mestuitrijdperiode voor maispercelen op bouwland. De verplichting om maispercelen te melden geldt ook voor graslandpercelen. Bedrijven moeten melden op welke percelen zij mais gaan telen. Op percelen die niet uiterlijk 15 februari bij RVO zijn gemeld, mag dit jaar geen mais geteeld worden.

Bedrijven kunnen tot en met 15 februari percelen toevoegen, verwijderen of aanpassen. Vanaf 16 februari tot en met 14 maart is het nog wel mogelijk percelen kleiner te maken of deze te verwijderen of in te trekken, maar niet om deze nog toe te voegen.

Drijfmest uitrijden vanaf 15 maart

Op maispercelen op bouwland op zand en lössgronden mag pas vanaf 15 maart drijfmest uitgereden worden. De NVWA zal in de periode van 16 februari tot en met 14 maart bij aangemelde percelen controleren of niet te vroeg drijfmest of zuiveringsslib is uitgereden. Vanaf 15 maart zal de NVWA controleren of er mais geteeld wordt op percelen die niet zijn aangemeld.

De kortere uitrijdperiode voor mais op bouwland op zand en lössgronden is een maatregel uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Beheer
WP Admin