Doorgaan naar artikel

Lely tackelt ammoniak en verbetert grasbenutting

De Lely Sphere buiten een melkveestal. Per 60 koeien is een Sphere-unit nodig. - Foto's: Ernie Buts

De Lely Sphere buiten een melkveestal. Per 60 koeien is een Sphere-unit nodig. - Foto's: Ernie Buts

Lely kondigde op de, wegens corona digitaal gehouden, Future Farm Days drie innovaties aan.

De Lely Sphere is een systeem voor mestscheiding en preciciebemesting in combinatie met ammoniakreductie, de Lely Exos is automatisch gras maaien en vers voeren aan de koeien en de Lely Horizon is een dataplatform.

Mestscheiding en precisiebemesting

De Lely Sphere bestaat uit diverse onderdelen. Ten eerste worden de mestroosters in de stal dichtgelegd met stroken roestvrijstaal, voorzien van enkele kleine gaatjes. Daardoor loopt alleen urine in de mestkelders. De vaste mest wordt met de Lely Discovery Collector mestrobot verzameld en afgevoerd. De lucht in de mestkelder wordt continu afgezogen en door een kleine chemische luchtwasser, de zogenoemde Ncapture, getrokken. Die wast de ammoniak met zwavelzuur of salpeterzuur uit de lucht wast. Jaarlijks komt daardoor 10 tot 20 kilo stikstof per dierplaats vrij in de vorm van een vloeibare meststof.

Emissiearm

De urine in de mestkelder is stikstofarm en bevat nagenoeg alle kali. Dat is een tweede meststof. De dikke fractie die afgevoerd is naar buiten de stal bevat nagenoeg alle fosfor.

Door de ammoniakwassing is de stal emissiearm, Lely verwacht een reductie van minimaal 70% ten opzichte van niet-emissiearme stalsystemen.

Onderzoek op pilotbedrijven

Er loopt onderzoek op 4 pilotbedrijven om een emissiefactor voor de RAV-lijst vast te stellen. Inmiddels is ruim 60% van de metingen voltooid. Lely verwacht dat die in het derde kwartaal van 2021 afgegeven wordt, waarna de verkoop van het systeem zal starten. Prijsincidatie €1.250 tot € 1.400 per koe bij 120 koeien. Lely verwacht dat de opbrengst van de meststoffen en de daarmee gepaard gaande reductie van kunstmestaankopen meer dan voldoende om de jaarkosten van de installatie te dekken.

Zelfrijdende opraap-maaiwagen

De tweede innovatie is de Lely Exos, een automatisch, autonoom werkend systeem dat vers gras maait en voor de koeien aan het voerhek brengt. De zelfrijdende opraap-maaiwagen is lichtgewicht en elektrisch aangedreven. Lely claimt een opbrengstverhoging van het grasland ten opzichte van inkuilen van 20%, en 2 tot 3 cent lagere voerkosten per kilo melk. Het testen op de vier Nederlandse testbedrijven zal nog minstens tot 2022 vergen voor de commerciele introductie zal volgen.

Dataplatform

De derde innovatie is een dataplatform, Horizon. Dat bundelt informatie van alle leveranciers van data op het melkveebedrijf. Dat zijn de Lely-systemen, voerleveranciers, fokkerijorganisaties et cetera, maar kunnen ook rechtstreekse concurrenten van Lely zijn. De data wordt automatisch verwerkt en geanalyseerd waaruit advies volgt.

Dat gaat verder dan signaleren welke koe aandacht behoeft wegens ziekte, maar voorspelt op basis van bijvoorbeeld melkdata welke koeien melkziekte (ketose) krijgen, welke dieren economisch het minst aantrekkelijk zijn om te houden en welke taken te verrichten zijn. Het advies komt op twee niveaus: uitgebreid (Advance) en basis (Control), elk met een eigen maandelijks tarief. Elke maand kan de veehouder overschakelen tussen de twee levels.

Tariefstelling anders

Met de introductie van Horizon gaat Lely de tariefstelling voor T4C en diens opvolger Horizon op een andere leest schoeien. Die gaat van een maandelijks tarief per bedrijf naar een tarief per robot bezoekende koe, feitelijk dus over het aantal koeien in lactatie. Voor het gemiddelde bedrijf zal dat niet leiden tot een tariefsverhoging. Elk bedrijf krijgt, volgensFreddy Ruijs, senior product manager data bij Lely, een individueel aanbod ‘an offer you can’t refuse’, aldus Ruijs.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin