Doorgaan naar artikel

Goede basis voor Europese zuivelmarkt

413763 Zuivelfabriek Solarec in Libramont (B) met directeur Louis Ska. Foto: opslag en distributie melkproducten

413763 Zuivelfabriek Solarec in Libramont (B) met directeur Louis Ska. Foto: opslag en distributie melkproducten

Na een sterk aantrekkende zuivelmarkt, kwamen er in het tweede kwartaal toch wat scheurtjes in het positieve beeld. De ontwikkelingen rondom corona lijken weerbarstiger waardoor het herstel in de foodservice minder sterk is dan werd gehoopt.

De corona-situatie verbetert langzaam, zowel in Nederland als in de andere EU-landen. Toch worden versoepelingen vaak gevolgd door nieuwe aanscherping van de regels. Dat leidt ertoe dat gebruikers minder voorraden aanleggen. Dat toont zich vooral in de boter- en kaasprijzen. Die vertoonden de laatste maanden een neergaande tendens.

Melkproductie VS goed

De melkproductie in de Verenigde staten blijft hoog. De veestapel is flink uitgebreid en lijkt volgens de USDA zeker nog door te groeien tot in 2022. Tot nog toe wordt een surplus aan melk verwacht van 2,2%.

In Oceanië is het afkalfseizoen volop bezig en de melkproductie zit seizoensmatig op het laagste niveau van het jaar. Uitstekende weersomstandigheden hebben in de meeste delen van Nieuw-Zeeland gezorgd voor voldoende grasgroei. Ongeveer 60% van de melkplas wordt geleverd in de periode augustus tot december. De verwachte groei van de melkproductie wordt geschat op 1% ten opzichte van 2020.

De huidige Europese productie ligt ongeveer op het niveau van 2020 en zal uiteindelijk dit jaar 0,8% groter uitvallen dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal is een flinke inhaalslag gemaakt. Grote melkleverende landen blijven wel enigszins achter. Duitsland en omliggende gebieden hebben daarbij te kampen gehad met de overstromingen in juli, waardoor de inzameling en distributie van melk en room flink zijn verstoord. In Ierland, Italië en Polen wordt een groot deel van die teruggang opgevangen, waardoor er maar een klein verschil is met de productie vorig jaar. In totaal raamt de EU een groei van de productie.

China moeilijk in te schatten

De zuivelmarkt kende een flinke opleving in maart en april. Gestuwd door een sterke vraag vanuit China, maakten verschillende prijzen een forse stap naar boven. In de loop van het tweede kwartaal gingen versoepelingen op het coronabeleid minder snel dan gehoopt en had met name de vetmarkt te maken met tegenvallende prijzen.

De relatieve rust van de zomer was goed te merken en dat drukte vooral de prijzen voor vet nog verder naar beneden. Aan het einde van juli kwam daar een kentering in en schoot de prijs van room en mageremelkconcentraat omhoog door krapte.

Het is moeilijk om China als producerend land in te schatten. Wel zal het een grote stempel drukken op de internationale handel door de grote importen van melkpoeder, boter en kaas. De vraag vanuit het land fungeert als een vliegwiel voor de handel in zuivelproducten. Ook blijft corona een factor die nog effecten houdt op de mondiale zuivelmarkt.

Stabiele zuivelmarkt

De zuivelmarkt blijft de gevolgen van corona goed merken. Kopers dekken zich op korte termijn wel in, maar zijn afwachtend om voor de lange termijn al in te kopen. Hierdoor lijken grote prijsstappen omhoog niet vanzelfsprekend.

Voor foliekaas zijn de vooruitzichten onzeker en nemen kopers een afwachtende houding aan. De markt voor boter tendeert hoger en ook de markt voor poeders ziet er goed uit.

In ogenschouw nemende dat de melkproductie nauwelijks stijgt, ligt er Europees gezien een goede basis voor de zuivelmarkt. De eerste melkprijzen voor september zijn bekendgemaakt. Arla Foods maakte halverwege augustus een lagere melkprijs voor september bekend, terwijl FrieslandCampina de garantieprijs op € 38 per 100 kilo melk vaststelt, een kleine stijging, De eerder genoemde omstandigheden in de zuivelmarkt lenen zich in de komende maanden voor een nagenoeg stabiele melkprijs.

Beheer
WP Admin