Doorgaan naar artikel

Zuivelmarkt blijft met hoge prijzen rekenen

Vanaf augustus zitten zuivelprijzen in de lift. Een sterke vraag naar zuivelproducten na de zomer en een achterblijvende aanvoer van melk zwengelen de stijging aan. Voorlopig is er geen aanleiding voor prijsdalingen.

Zuivelprijzen stijgen week op week naar nog hogere niveaus. Meerdere keren zijn er twijfels in de markt of zuivelproducten nog duurder kunnen worden en elke keer blijkt dat het nog kan. Het is terug te herleiden op een krappe aanvoer van melk. In de grootste drie melkproducerende landen Frankrijk, Duitsland en Nederland blijft de aanvoer keer-op-keer achter ten opzichte van een jaar geleden. Daarbij is in de nazomer in veel landen de vraag naar zuivel sterk aangetrokken. Sinds het tweede kwartaal sloop onzekerheid in de markt door veranderende regelgeving rondom corona. Veel vraag werd wel op korte termijn afgedekt, maar men durfde nog niet te kopen voor de tweede helft van het jaar.

Na de zomer veranderde het klimaat rond corona snel. Foodservices beginnen weer te draaien en hebben zuivelproducten nodig. Veel kopers die hebben gewacht door die onzekerheid durfden de voorraden dan wel weer aan te vullen. Hiertoe behoren ook grote Chinese partijen. Dat veroorzaakte in korte tijd een vacuüm op de zuivelmarkt. In de maanden augustus en september zijn melkaanvoeren seizoensmatig krap, maar dit jaar blijkt de melkaanvoer ook nog eens veel lager uit te vallen ten opzichte van voorgaande jaren. Snel stijgende prijzen van room en mageremelkconcentraat zorgen ervoor dat het produceren van boter en poeder een stuk ongunstiger uitpakt. Ook kwam minder kaas uit de kaasbakken vanaf het derde kwartaal. Daardoor slonken de voorraden van deze producten snel. Nu richting het einde van het jaar is de vraag naar boter, kaas en poeders groot en trekken prijzen van deze producten ook sterk aan.

Melkproductie lager

Een zeer gunstig klimaat met voldoende regen en voer in Oceanië vorig melkseizoen zou voor het nieuwe seizoen ook een surplus aan melk opleveren. Dat blijft uit door een natte en koude winter. De inschatting is dat de productie achter de productie van vorig jaar blijft. Bovendien kampt Nieuw Zeeland met een tekort aan werknemers door de gesloten grenzen als gevolg van corona. Voorzichtige inschattingen gaan uit van 1% minder melk dit seizoen dat begon in juni. In de Verenigde Staten leek 2021 ook een groot overschotjaar te worden. Inmiddels daalt de melkproductie en krimpt de veestapel harder dan in 2009, door een heet zomer, slechte ruwvoervoorraden en duur aanvullend voer. Door een zeer goed voorjaar, verwacht het Amerikaanse ministerie USDA dat uiteindelijk 1,6% meer melk wordt gemolken dan in 2021.

Vraag blijft goed

Daar waar China de grote koper was op de wereldzuivelmarkt in de eerste helft van het jaar, valt dit in het derde kwartaal wat terug. Het is lastig in te schatten hoe de melkproductie in China zich ontwikkelt en hoe groot de vraag vanuit het land blijft. Er dienen zich ook weer nieuwe kopers aan, zoals Afrika en het Verre Oosten. Hierdoor blijft er beweging op de zuivelmarkt. Ook de vraag naar Europees zuivel blijft zich in ieder geval in het vierde kwartaal positief ontwikkelen. Zelfs over de jaarwisseling heen zijn de vooruitzichten prima te noemen.

Op wereldniveau blijft het aanbod vanuit de Verenigde Staten achter, waardoor Europa meer voeten aan de grond krijgt op de wereldmarkt. De aanvoer van melk blijft in ieder geval in december en januari nog krap. In Noord-West Europa verwacht men door wisselend kwaliteit ruwvoer en hoge kosten om melk te produceren een heel langzaam herstel, dat pas in de loop van volgend jaar echt vorm krijgt. Er komt naar verwachting een terugval in de prijzen in 2022, maar er is nog steeds sprake van een hoog prijsniveau. Dat betekent voor de melkprijzen dat in december en januari zeker nog een verhoging mogelijk is. Daarmee komt het prijsniveau van 2013 wel heel erg dichtbij.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin