Doorgaan naar artikel

Basis onder hoge melkprijzen brokkelt rap af

Foto: Lex Aalders

Foto: Lex Aalders

Terwijl zuivelfabrikanten nog melkprijzen tussen de € 42 en € 45 per 100 kilo betalen, brokkelt de basis onder die melkprijzen in rap tempo af.

De spotnotering voor room is in anderhalve maand tijd bijna € 2.000 per ton in prijs gedaald. De boternotering volgt, zij het minder sterk. Ook de kaasprijs incasseert forse tikken. Foliekaas noteerde begin augustus nog € 3,50 per 100 kilo, nu zit de spotnotering rond de € 3,05 per kilo en de druk omlaag blijft.

In Duitsland ligt de spotprijs voor foliekaas nog veel lager. Dit komt mede door verhalen over grote producenten die aanzienlijke hoeveelheden kaas voor € 2,85 per kilo of nog lager naar Mexico zouden hebben verkocht.

Zuivelbedrijven hebben de hoop dat de markt de komende weken nog iets stabiliseert, maar veel spelers maken zich ondertussen wel op voor een verdere daling van de noteringen. De stemming op de grote voedingsbeurs Anuga in Keulen was deze week dan ook bedrukt.

‘Tekort aan boter met de kerst’

Nog maar enkele weken geleden sprak Arla-topman Peter Tuborgh de vrees uit dat er wel eens te weinig boter zou kunnen zijn voor de kerstdagen. Nu blijken grote producenten plotseling veel meer boter achter de hand te hebben dan verwacht en worden nog het oog op een dalende markt snel nog flinke volumes verkocht.

Niet iedereen wenst nu echter meer te kopen. Zo hebben sommige ijsfabrikanten, die afgelopen zomer bij sterk stijgende prijzen room en boter inkochten, nu fabrieken tijdelijk stilgelegd. Er zit nu toch geen zware druk op de productie.

Zoals gebruikelijk zijn de boter- en roomprijzen het laagst in een land als Polen. Daar ligt de spotprijs voor boter rond de € 5.600 per ton, hier is die zo’n € 300 hoger. Room noteert tussen de € 5.900 en € 6.000 per ton.

Ontwikkeling melkproductie bepalend

Voor het verdere prijsverloop is de ontwikkeling van de melkproductie sterk bepalend. Stijgt de melkproductie niet te veel, of volgt de komende weken een kleine dip – zoals in veel andere jaren – dan kan de schade voor de prijzen volgens producenten en handelaren redelijk beperkt blijven. Blijft de productie stijgen, dan gaan de melkprijzen in rap tempo weer naar beneden.

Melkpoederprijs voorlopig stabiel laag

Terwijl de markten voor room, boter en kaas flink dalen, staat ook de spotmarkt voor rauwe melk onder druk. In Duitsland wordt rauwe melk verkocht voor 34 tot 35 cent franco, in Nederland is de prijs net een cent hoger. Dit heeft echter ook te maken met de iets andere gehalten in de melk.

De markt voor mageremelkpoeder is relatief stabiel. Voor poeder voor humane consumptie ligt de spotnotering rond de € 1.500 per ton.Dat is al enkele weken zo. Deze prijs ligt krap € 200 onder het interventieprijsniveau, maar de interventie-opkoop is sinds eind september gesloten. Kennelijk is dit vooralsnog een nieuwe evenwichtsprijs.

De notering voor mageremelkconcentraat lijkt daar ook op gestoeld. Want deze notering is ook relatief stabiel rond de € 1.300 per ton. De prijsafstand tussen beide noteringen wordt bepaald door de droogkosten.

Zuivelmarkt draait

De komende weken zullen uitwijzen of de poedernoteringen standhouden. De zuivelmarkt staat op alle fronten onder druk. Ook de spotmarkt voor rauwe melk daalt en neemt langzaam meer afstand tot de garantieprijs van FrieslandCampina. Lange tijd zweefde de spotprijs voor rauwe melk er net iets onder. Die fase is nu voorbij. Het is een indicatie te meer dat de zuivelmarkt aan het draaien is.

Voor de export valt te hopen dat de dollar niet verder daalt ten opzichte van de euro. Bij een weer oplopende melkaanvoer en een relatief kalme interne markt is een goede export onontbeerlijk.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin