Doorgaan naar artikel

Staat schikt mogelijk met Van Bakel’s Vrebamel over miljoenenclaim superheffing

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

De Staat schikt mogelijk met de voormalige melkhandel van de gebroeders Van Bakel, Vrebamel, over de miljoenen aan niet afgedragen superheffing. Tussen beide partijen heeft inmiddels overleg plaatsgevonden om de mogelijkheid te onderzoeken van een schikking. Dat blijkt uit het jongste faillissementsverslag van de curator Marcus Gerrits.

Vrebamel was als inkoper van de melk verantwoordelijk voor de inning en afdracht van de superheffing die melkveehouders moesten betalen bij overschrijding van hun melkquotum.

Volgens de Staat heeft Vrebamel ten onrechte ruim € 6 miljoen aan superheffing die het heeft ontvangen van melkveehouders, niet afgedragen. Omdat Vrebamel niet in staat was om deze vordering te betalen, is indertijd door de Staat het faillissement aangevraagd. Vrebamel bestrijdt de hoogte van de miljoenenclaim die de Staat heeft ingediend.

De curator die het faillissement van de voormalige melkhandel afhandelt, denkt dat er sprake was van wanbeleid (onbehoorlijk bestuur) bij Vrebamel. Daarom zijn de oud-bestuurders van Vrebamel, de gebroeders René, Alex en Willy van Bakel, vorig jaar gedagvaard.

Deze dagvaarding volgde na lang onderzoek door de curator. Die werd daarbij belemmerd omdat een groot deel van de administratie van Vrebamel ontbreekt. Volgens Vrebamel hoefde die administratie niet bewaard te worden, omdat de bewaartermijn was verstreken. De curator is het daar niet mee eens. Omdat het faillissement van de melkhandel toen al in de lucht hing, had Vrebamel kunnen weten dat de administratie niet vernietigd mocht worden.

De behandeling van de juridische procedure is uitgesteld omdat nu wordt onderzocht of een schikking mogelijk is.

Of het inderdaad tot een schikking gaat komen, is nog de vraag. “Er is een schikkingsvoorstel gedaan en daar wordt naar wordt gekeken. Of die er ook gaat komen, en wanneer, is nog niet duidelijk”, aldus een RVO-woordvoerder namens de Staat.

De familie Van Bakel runt het grootste melkveebedrijf van het land, Vreba Melkvee, met in totaal meer dan 3.000 melkkoeien op diverse locaties in Nederland. Sinds vorig jaar heeft het ook een melkveebedrijf in Duitsland met 1.200 koeien.

De melkhandel Vrebamel werd in 2009 van de hand gedaan en overgedragen aan Steegro Dairy. Vrebamel was toen goed voor een melkplas van circa 100 miljoen kilo in Nederland.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin