Doorgaan naar artikel

‘Meer samenhang is nodig’

Afbeelding

.

De melkveehouderij heeft honderden kengetallen ter beschikking, met name uit het managementsysteem, van de voerfabrikant, het accountantskantoor en de bank. Volgens LEI-onderzoeker Walter van Everdingen is snoeien in kengetallen niet direct nodig. Meer samenhang is naar zijn mening wel nodig.

Zijn er niet te veel kengetallen inmiddels? Zien boeren door het bos de bomen nog wel?
“Dat kun je zo niet zeggen. Kengetallen zijn nodig om te bepalen waar je staat en zijn nodig om verbeteringen door te voeren. Elk kengetal heeft een waarde en ondernemers bepalen zelf wat ze ermee doen. Natuurlijk zijn er grote verschillen in de mate waarin en manier waarop ondernemers kengetallen gebruiken.”

Dus terug in aantal kengetallen heeft geen zin?
Nee, dat denk ik niet. Het zou wel goed zijn als er een beperkt aantal hoofdindicatoren is, waarna een ondernemer en zijn adviseur kunnen inzoomen om er meer van te weten. De site www.agrimatie.nl van het LEI werkt voor een deel op die manier. Voor de praktijk zou die aanpak wenselijk zijn.”

Wat is daarvoor nodig?
“Het zou goed zijn als er meer samenhang tussen de verschillende kengetallen komt, zodat je ziet hoe ze op elkaar reageren. Winst bij het ene kengetal kan immers verlies bij een ander betekenen. Het integrale beeld wordt steeds belangrijker. Bijvoorbeeld de relatie tussen technische en financiële kengetallen.
Technisch is veel mogelijk, maar het zijn uiteindelijk de bedrijven die de input moeten leveren. Er liggen veel kansen om stappen vooruit te zetten. Alleen als de betrokken partijen er voldoende belang bij hebben, zal het doorzetten.”

Begrijpen ondernemers de kengetallen voldoende?
“Ook dat kun je niet in het algemeen zeggen. Een deel zal het precies weten, anderen weer minder. Daarom is het belangrijk om duidelijke referentiewaarden te communiceren. Daarmee krijgt een ondernemer meer gevoel bij het kengetal en is inzichtelijk gemaakt hoe hij op dat aspect scoort. Dat kan de interesse wekken om verder de cijfers in te duiken.”

Naam: Walter van Everdingen (50).
Organisatie: LEI Wageningen UR.
Functie: onderzoeker economie.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin