Doorgaan naar artikel

Zicht op centen

Afbeelding

Zicht op en begrip van je financiële positie is de ­basis van een gezond melkveebedrijf. In het interview met sectormanager rundveehouderij Merijn Dekkers van de Rabobank in deze Melkvee100Plus, stelt Dekkers dat slechts 10 tot 15 procent van de melkveebedrijven regelmatig een liquiditeitsprognose maakt of laat maken.

Ik ben het lang niet altijd met bankmensen eens, maar deze opmerking snijdt toch wel hout. Net als zijn opmerking dat 34,5 cent per kilo melk de prijs is waarmee je op langere ­termijn een gezonde exploitatie moet kunnen voeren. ­Natuurlijk mag het van mij best hoger zijn, zeker als ook alle arbeid vergoed moet zijn, maar de realiteit is dat de melkprijs zich op dit gemiddelde zal vestigen. En of er nu wel of niet in Brussel gedemonstreerd wordt, dit is het bedrag voor een kilo melk waarvoor het de komende tijd moet gebeuren.

Voor de langere termijn geldt ook dat kosten, eenmaal gemaakt, lang op het bedrijf kunnen blijven drukken. Dat geldt voor investeringen in melkquotum die nog lang niet allemaal zijn afgelost. Het geldt zeker ook voor nieuw- of verbouw. Een veelgehoorde kreet is dat je een stal maar één keer in je leven bouwt. ‘Het mag dan ook wat kosten, want je moet er 20 jaar mee ­verder’, is vaak het parool. Dat klopt, maar besef ook terdege dat bouwen voor € 3.500 of € 5.000 per koeplaats bij 150 plaatsen ook € 225.000 extra financiering scheelt.

Nu is de rente niet hoog, maar 3 procent rente op gemiddeld geïnvesteerd – extra – vermogen en 5 procent afschrijving en 2 procent onderhoud en verzekering levert toch 
8,5 procent ofwel dik € 19.000 aan extra lasten op, ofwel 
1,3 cent per kilo melk. Dat komt wel elk jaar terug.

De trend van de kostprijs van melk is al jarenlang stijgend. Er is geen reden om aan te nemen dat daar op korte termijn een omslag in komt. Aankoop van fosfaatrechten zal de kostprijs bij bedrijfsgroei straks nog iets meer verhogen. Inzicht in het financiële plaatje zal daar niets aan kunnen doen. Wel draagt het bij in de beslissing óf en hóe de financiële middelen het best kunnen worden ingezet, waarbij de continuïteit van het bedrijf ­gewaarborgd blijft. Want er is te voorspellen, weliswaar tot op zekere hoogte, hoe de impact van een ­financiële beslissing op termijn uitpakt. Dat kan alleen als je ook zicht op je centen hebt.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin