Doorgaan naar artikel

Droogte haalt prijs zuivel niet omhoog

Kaasopslag van FrieslandCampina in Marum (Gr.). Bij een tegenvallende prijs voor boter wordt waarschijnlijk meer melk richting de productie van kaas geduwd.

Kaasopslag van FrieslandCampina in Marum (Gr.). Bij een tegenvallende prijs voor boter wordt waarschijnlijk meer melk richting de productie van kaas geduwd.

Met de droogte van de zomermaanden nog vers in het geheugen, richt de zuivelmarkt zich op de laatste maanden van het jaar. Van een vlotte zuivelmarkt is echter nauwelijks sprake. Van tevreden stellende zuivelprijzen evenmin.

De droogte heeft in Noordwest-Europa voor een flinke dip in de melkaanvoer gezorgd. Toch heeft de zuivelmarkt geen voordeel gehaald uit het feit dat er minder rauwe melk is geleverd. Integendeel zelfs: in de markt is de stemming wat bedrukt en van hogere zuivelprijzen is nauwelijks sprake.

De vraag is vooral hoe de melkaanvoer zich in het eerste kwartaal van 2019 gaat ontwikkelen. Daarin speelt de omvang van de ruwvoervoorraden bij melkveehouders een grote rol. Door de droogte hebben veel melkveehouders in Noordwest-Europa moeten interen op de voorraden voer. Nu zijn er nog weinig problemen, maar de vraag is hoe het over een paar maanden is. Hoe de zuivelmarkt zich in het eerste kwartaal van 2019 in zijn geheel gaat ontwikkelen, gaat sterk samenhangen met die melkaanvoer.

Broze bodem uitbetaalprijzen

Zuivelhandelaren verwachten dat de melkaanvoer wel eens iets lager kan gaan uitvallen. Of dat direct tot een verbetering van de zuivelprijzen leidt, valt volgens hen echter moeilijk te zeggen. Die hogere prijzen zijn er in september en oktober ook niet geweest ondanks een daling in de melkaanvoer. Hoewel de uitbetaalprijzen bij de verschillende zuivelonderneming in de voorbije maanden stapjes omhoog hebben gezet, is de bodem onder deze prijzen dus niet heel stevig. Door de droogte heeft niet alleen de melkaanvoer een dip gekend. Ook de verkopen van zuivelproducten liepen in de zomer niet hard. Daardoor is nog altijd veel product in opslag en dat maakt dat kopers nu achterover hangen. Ze hoeven niet te kopen of hebben dat al gedaan. Ze hebben al genoeg gekocht voor de rest van het jaar.

Boterprijs daalt hard

Dat het in de zuivelmarkt niet storm loopt, is vooral terug te zien in de boterprijs. ZuivelNL haalde van midden augustus tot eind oktober in totaal € 1.250 van de boterprijs af. Eind oktober stond de boterprijs nog op € 4.300 per ton, terwijl dat in augustus nog € 5.550 per ton was. Naast het feit dat er nog voldoende voorraad is, wilden kopers niet hetzelfde scenario als vorig jaar. Toen is in de periode van juli tot en met oktober voor heel hoge prijzen (tot € 7.000 per ton) ingekocht. Om die reden wordt in de handel ook voor de rest van het jaar geen significante verbetering van de boterprijs verwacht. Zij die moeten kopen, hebben dit ­namelijk al gedaan.

Hogere kaasproductie

Een gevolg van een lagere boterprijs is doorgaans extra productie van kaas. Als de prijs voor boter niet sterk verbetert de komende maanden – en daar lijkt het op – dan gaat meer melk richting de kaasbak. Voor die kaas moet dan wel afzet zijn op de wereldmarkt. Ook nu gaat er al wat meer melk richting de kaasproductie. De prijs voor Goudse foliekaas ligt rond € 2,90 per kilo. Voor de komende periode wordt een redelijk stabiele prijs verwacht.

Lichtpuntjes: poeder en concentraat

Lichtpuntje in de zuivelmarkt is de handel in mageremelkpoeder en mageremelkconcentraat. Hoewel nog altijd zo’n 250.000 ton in interventie ligt, wordt in de markt wel over deze voorraad heen gekeken.

Voor mageremelkpoeder wordt nu tussen € 1.500 en € 1.600 per ton betaald. Voor het begin van 2019 worden zelfs al bedragen genoemd die boven het huidige niveau liggen.

Mageremelkconcentraat is met ongeveer € 1.500 per ton aan de dure kant. In oktober werd de prijs van mageremelkconcentraat vooral gesterkt door goede afzet richting Zuid-Europa. Vooral Italië en Griekenland waren duidelijk aanwezig in de markt.

Beheer
WP Admin