Doorgaan naar artikel

Vraag naar kuilmais trekt aan door droogte

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

Door de droogte neemt de kans op een slechte maisoogst toe. Dat zorgt voor meer vraag naar kuilmais, terwijl het aanbod niet ruim is.

De droogte in Nederland gaat ook niet aan de markt voor ruwvoer voorbij. Vanwege de aanhoudende droogte voeren melkveehouders hun dieren noodgedwongen uit voorraden die voor de wintermaanden zijn bedoeld. Ook de ontwikkeling, of eigenlijk de uitblijvende ontwikkeling, van mais zet de markt op scherp.

Handelaren zien dat in grote delen van Nederland de mais er erg slecht voorstaat. Het gewas schreeuwt om water. De kans dat percelen mais uiteindelijk niet worden geoogst, is groot. Wie kan beregenen, heeft geluk, maar een groot deel van de melkveehouders heeft niet de mogelijkheid om de regeninstallatie te gebruiken op het maisland. Handelaren merken dat de vraag naar kuilmais aantrekt. Volgens handelaren willen melkveehouders de problemen voor zijn en zich nu al verzekeren van mais.

Aanbod kuilmais niet groot

En daar zit nu juist het probleem in deze periode: er is nauwelijks kuilmais te krijgen. De vraag is op dit moment groter dan het aanbod. Waar in het begin van het jaar melkveehouders met meer dan voldoende mais nog wilden verkopen, houden ze het nu liever zelf met het oog op de slechte ontwikkeling van de mais dit jaar. Mocht de maisoogst van dit jaar veel minder opleveren door de droogte, biedt de ruime maispositie van vorig jaar uitkomst. Bij stoppende melkveehouders zit vaak nog wel kuilmais, maar ook deze mais wordt rap verkocht.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

De groeiende vraag naar kuilmais in verband met de droogte zorgt voor een oplopende prijs. Vorige week lag de prijs op € 57,50 tot € 62,50 per ton. De kans op verdere prijsstijgingen is groot.

Dat het aanbod nu een stuk kleiner is dan in het voorjaar werd gedacht, zorgt voor stijgende maisprijzen. Voor kuilmais van de oogst van vorig jaar worden prijzen genoemd die uiteenlopen van € 57,50 tot € 62,50 per ton, franco geleverd. Er zijn echter ook partijen, vaak van goede kwaliteit, die voor veel meer geld worden verkocht. Daarnaast bepaalt ook de transportafstand momenteel voor een groot deel de prijs. Het toont aan dat melkveehouders in sommige gevallen diep in de buidel moeten tasten om de voorraad mais aan te vullen. De kans dat de komende weken de prijs voor mais verder omhoog gaat, is erg groot.

Bierbostel in trek

Maar niet alleen de prijs van kuilmais wordt door de droogte omhoog getrokken. Ook voor bierbostel gaat de prijs in deze periode opwaarts. Hoewel bierbostel in deze periode normaal gesproken ook duurder wordt, zorgt de droogte nu voor extra vraag naar dit eiwitrijke product. Omdat door de droogte nauwelijks kan worden geweid of vers gras kan worden gevoerd, wordt via bierbostel meer eiwit in het rantsoen gebracht.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Ook bierbostel wordt meer gevraagd. Hoewel nog voldoende product beschikbaar is, gaat de prijs wel omhoog.

De prijs voor bierbostel varieert van € 1,85 tot € 2,05 per % droge stof, een stijging van 10 cent ten opzichte van een week eerder. De kans dat de prijs verder stijgt, is aanzienlijk. De hogere prijs wordt in de eerste plaats gevoed door een groeiende vraag. Hoewel het aanbod zeker niet krap is, wordt de beschikbaarheid door de aantrekkende vraag wel minder.

Kans op minder perspulp

Door de droogte blijft ook de groei van aardappelen en bieten achter. Hoewel de vraag naar aardappelen van oude oogst aantrekt door een dreigend voertekort, vrezen handelaren een tekort later dit jaar. Als tijdens de oogst van dit jaar minder product wordt geoogst, heeft dat automatisch tot gevolg dat er ook minder restproduct beschikbaar is. Melkveehouders die bietenperspulp in voorkoop hebben gekocht, moeten niet raar opkijken als ze minder geleverd krijgen. Het kan maar zo zijn dat Cosun minder product heeft om te verkopen, waardoor melkveehouders bijvoorbeeld 10% minder bietenperspulp krijgen dan in voorkoop is gekocht.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

De prijs voor aardappelsnippers van A-kwaliteit stijgt licht. Vorige week werd € 33 à € 36 per ton betaald.

Hoewel aardappelpersvezels en stoomschillen niet op voorkoop worden verkocht, bestaat ook hier dan kans dat er minder restproduct overblijft voor de rundveehouderij. Momenteel wordt voor stoomschillen € 25 per ton betaald. Voor aardappelsnippers geldt dat de prijs op € 33 tot € 36 per ton ligt.

Aardappelstoomschillen kosten momenteel zo’n € 25 per ton. Wel is de kans op een prijsstijging groot.

Beheer
WP Admin