Doorgaan naar artikel

Inkomensraming 2022: gemiddeld € 115.000 per melkveehouder.

De melkveehouderij laat in 2022 een ongekende inkomenssprong zien. Het gemiddelde gaat naar € 115.000, dat is maar liefst € 70.000 meer dan het vijfjarig gemiddelde. Een op de vijf melkveehouders heeft een inkomen boven € 150.000

Het is financieel een goed jaar voor de melkveehouderij, zo blijkt uit de inkomensramingen die Wageningen Economic Research WER zoals gebruikelijk in de week voor kerst presenteert. Weliswaar zijn de kosten ongekend hard gestegen, met gemiddeld ruim een ton meer aan kosten per bedrijf. Maar de melkprijs maakt dat meer dan goed. WER spreekt van een ‘historisch hoog inkomen’ voor de melkveehouderij en van een recordjaar.

De totale opbrengsten gingen ruim € 220.000 per bedrijf omhoog. De kosten stegen ruim een ton. Kosten voor brandstof stegen met bijna de helft, die voor stroom verdubbelden bijna. Kunstmest kostte zelfs 230% meer per bedrijf. Het aandeel voerkosten steeg van 23% naar 26%. Gemiddeld kochten melkveehouders voor ruim € 163.000 voer aan.

Het inkomen per 100 kilo melk laat meer dan een verdubbeling zien: van € 7,60 in 2021 naar € 19 dit jaar. Wel zijn er zoals altijd grote verschillen tussen de bedrijven. De opbrengsten uit melk zijn met meer dan de helft gestegen. Door hoge veeprijzen is ook de post omzet en aanwas flink omhoog gegaan, met 37%.

De gemiddelde melkprijs is naar verwachting , bijna € 58,5 per 100 kilo inclusief nabetaling en toeslagen. Dat is bijna € 19 meer dan vorig jaar. De prijzen voor kalveren en slachtvee gingen met een kwart tot de helft omhoog.
Ook de biologische melkprijs stijgt dit jaar, maar minder hard dan de gangbare. Daardoor neemt het verschil tussen die twee af tot € 4 per 100 kilo. In 2016 was dat nog € 20.

Verreweg de meeste melkveebedrijven hebben genoeg geld om de rekeningen te betalen. Toch heeft 8% van de melkveebedrijven betalingsproblemen. Een kwart hiervan, dus 2% van het totaal, moet uitstel van rente of aflossing vragen.

De energiekosten gingen van 2 naar 3 procent van de totale kosten en zijn voor het gemiddelde bedrijf een kostenpost van € 17.400. De kostenstijging hangt uiteraard mede af van het contract dat iemand heeft. Daar staan gestegen inkomsten tegenover, voor die bedrijven die zelf energie produceren. Het gemiddelde melkveebedrijf haalde ruim € 3.000 aan energievergoedingen binnen, dat is minder dan 1% van de totale inkomsten.

De totale melkproductie in Nederland neemt dit jaar naar verwachting 1% toe ten opzichte van vorig jaar. Per bedrijf is de stijging groter: gemiddeld groeit de productie met 37.000 kilo ofwel 4%. Het gemiddelde per bedrijf is nu 1 miljoen kilo.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin