Doorgaan naar artikel

‘10% minder methaan voor 15 cent per koe per dag’

Cargill promoot SilvAir op Eurotier. Het middel, calciumnitraat, is gepatenteerd voor gebruik in voer voor herkauwers om de methaanemissie te verminderen. “De kringloopwijzer is er al voor aangepast zodat veehouders vanaf 2023 eenvoudig het gebruik en de werking ervan richting afnemers kunnen borgen”, stelt Sander van Zijderveld, hoofd herkauwers West-Europa bij Cargill.

Nitraat voeren aan melkvee, dat is toch dodelijk?

“Dat is inderdaad de eerste reactie van veevoerdeskundigen. Daarom leverde het voorstel voor mijn promotie-onderzoek rond 2008 binnen Cargill ook gefronste wenkbrauwen op. ‘Daar gaan we onze fistelkoeien van 20.000 euro per stuk niet aan wagen, was de eerste reactie zelfs. Inmiddels is uitvoerig aangetoond dat herkauwers zich goed kunnen aanpassen aan nitraat in het rantsoen. De idee was dat nitraat toevoegen aan een anaerobe omgeving, de pens dus, de methaanemissie zou kunnen verminderen en daardoor de melkgift zou verhogen. Het eerste bleek helemaal op te gaan, het tweede helaas niet. Voor de publicatie van de resultaten is de toepassing gepatenteerd. Later hebben veel buitenlandse onderzoekers de proeven herhaald, wat Cargill een schat aan informatie opleverde. Nu methaan zo actueel is en maatschappij en afnemers lage emissies eisen, is het commercieel een interessant product.”

Hoeveel methaanemissie is haalbaar?

“‘1% nitraat in het rantsoen, 1,6% SilvAir, levert 10% methaanreductie op. Bij de dubbele hoeveelheid ook de dubbele werking, het is een lineair verband. We kunnen wel richting 3% gaan, maar dan moet je de dieren eraan laten wennen, het gehalte langzaam opvoeren. Om het praktisch werkbaar te houden gaan we aan de veilige kant zitten en adviseren we maximaal die 1%. Dan kan de veehouder ineens over op gebruik ervan.”

Wat kost het de melkveehouder?

“Dat is een beetje afhankelijk van het rantsoen. Grofweg is het 15 cent per koe per dag in de ongunstigste, eiwitrijke rantsoenen. In eiwitarme rantsoenen kun je door de nitraat wat dure eiwitrijke grondstoffen beperken, en dan is het product soms zelfs kostenneutraal in te zetten.

Het middel moet, wegens de borging in kringloopwijzer, via het mengvoer. Hoe zijn in die sector de reacties?

“De push richting gebruik komt vooral vanuit de zuivelaars. Die beginnen ‘emissiearme melk’ te belonen. We hebben met een grote Nederlandse voerfabrikant en een melkverwerker een praktijkproef lopen waarbij we vooral kennis willen opdoen over de praktische toepassing. We merkten al dat enkele grondstoffen vreemd reageren op de toevoeging, de matrijzen lopen dan vol met een dikke koek. Dat wil je niet.”

Een alternatief product is Bovaer van DSM. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“SilvAir pakt methaan weg in het begin van de vertering, Bovaer in de laatste stap als de methaan gevormd wordt. We vermoedden dat ze elkaars werking zouden kunnen versterken, synergie dus. Dat is helaas niet het geval. Het mooie is wel dat er nu twee zeer goed gedocumenteerde producten voor methaanbeperking in de markt zijn. De boer heeft keuze. Door concurrentie zal de prijs dalen.”

Verwacht u nog meer voederadditieven tegen methaanemissie?

“Het onderwerp is hot, en dan verschijnen altijd producten op vage claims. Die worden echter zelden aangemeld voor de dure toelatingsprocedures. Ik verwacht dat er in de toekomst wel meer komen, maar daarvan zal de werking wetenschappelijk goed aangetoond moeten zijn.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin