Doorgaan naar artikel

Studie: extensivering leidt tot minder stikstofuitstoot, maar helpt klimaat niet

Inkrimping van de veestapel heeft wel effect op de vermindering van de uitstoot van ammoniak en nitraat, maar draagt nauwelijks bij aan de vermindering van broeikasgassen. Dat blijkt uit een studie van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie.

JRC heeft een aantal scenario’s naast elkaar gezet en gekeken wat de gevolgen daarvan zijn. Een scenario gaat uit van maximaal 2 grootvee-eenheden per hectare, een ander scenario van maximaal 1,4 grootvee-eenheden.

Veedichtheid neemt in beide scenario’s af

De veedichtheid en de omvang van de Europese veestapel zal in beide scenario’s afnemen, De impact op de varkenshouderij en de pluimveehouderij zal groter zijn dan op graasdieren. De effecten zullen regionaal veel verschillen. In Nederland zou zo’n maximaal aantal gve per hectare tot een vermindering van de nitraatverliezen kunnen leiden tot 70%, in België tot 50%. Maar de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zal beperkt zijn, doordat in andere delen van de wereld de uitstoot zal toenemen.

Prijzen dierlijke producten nemen toe

Een van de bijeffecten is dat de prijzen van dierlijke producten zullen toenemen en de export ervan naar buiten de EU zal afnemen. Ook de consumptie van dierlijke producten neemt af, met een groter effect op de vleesproductie en -consumptie dan op zuivel.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin