Doorgaan naar artikel

‘Verkoop certificaten brengt CO2-doelen in gevaar’

Foto: ANP

Foto: ANP

De verkoop van koolstofcertificaten buiten de eigen sector kan de CO2-doelen van de zuivelketen in gevaar brengen. Dat zegt FrieslandCampina.

De zuivelonderneming is voorstander van een gezamenlijke sectoraanpak om te voorkomen dat CO2-reductie op de (leden-) melkveebedrijven weglekt uit de keten. Daarbij biedt een gezamenlijke aanpak volgens FrieslandCampina voordelen voor de gehele melkveehouderij.

Steeds meer initiatieven koolstofcertificaten

Net als in het buitenland duiken ook in Nederland steeds meer initiatieven op om koolstofcertificaten van melkveehouders tot waarde te brengen. Melkveehouders ontvangen op deze manier een vergoeding, bijvoorbeeld voor het vastleggen van extra CO2 in grasland door niet te ploegen. Ook het terugdringen van de CO2-uitstoot met een diervoederadditief als Bovaer kan op deze manier tot waarde worden gebracht.

FrieslandCampina heeft niet exact in beeld hoeveel leden al in koolstofcertificaten handelen. Wel ziet FrieslandCampina dat enkele leden door externe partijen zijn benaderd om koolstofcertificaten te genereren en te verkopen. Deze externe partijen kunnen deze certificaten gebruiken om hun eigen productie te verduurzamen.

Externe verkoop noemt FrieslandCampina onwenselijk omdat er op deze manier een ontkoppeling plaatsvindt van de melk. Betreffende reductie kan dan niet meer worden meegeteld voor de reductiedoelen van de zuivelketen en niet meer in zuivelproducten tot waarde worden gebracht. En dat laatste gaat ten koste van de melkprijs. Dit terwijl klanten volgens de onderneming in toenemende mate bereid zijn om te betalen voor melk met een lagere CO2-footprint.

Certificaten van FrieslandCampina

Op de vraag of ook FrieslandCampina de invoering van koolstofcertificaten overweegt, antwoordt een woordvoerder dat de Kringloopwijzer en Foqus planet de toegewezen instrumenten blijven om broeikasgasreductie respectievelijk te monitoren en belonen. Verder is in een aantal situaties al sprake van koolstofcertificaten, bijvoorbeeld bij groen-gas mestvergisters. Om de groen-gas certificaten in de keten te houden is recent met een aantal leden een overeenkomst gesloten.

FrieslandCampina deelt informatie met leden over ontwikkelingen en mogelijkheden rondom koolstofcertificaten via de ledenwebsite en nieuwsbrieven. Ook staat het onderwerp op de agenda tijdens de ledenbijeenkomsten dit najaar.

Lees ook: Markt carbon credits moet nog volwassen worden

Beheer
WP Admin