Doorgaan naar artikel

‘Schreeuw om ruwvoeradvies’

Ruwvoerteelt krijgt steeds meer aandacht. Terecht, vindt Mark de Beer, want het belang van een goede ruwvoerproductie en benutting wordt steeds belangrijker.

Bedrijven worden intensiever en voor bedrijfsrendement en kringloopwijzer is een goede ruwvoeropbrengst en benutting van cruciaal belang. Om dat te bereiken heeft de praktijk advies nodig en de vraag daarnaar wordt ook steeds luider, stelt Mark de Beer (33). Hij is per begin september toegetreden bij Groeikracht BV en start nu in gebied Zuid-Nederland.

De Beer: “Groeikracht bestaat pas 1 jaar en is opgezet door Gerard Abbink in samenwerking met de loonbedrijven Hoftijzer uit Lochem, Huiskamp uit Winterswijk, Westerveld uit Breedenbroek en Wopa uit Zieuwent. De opzet is dat klanten van de loonbedrijven advies krijgen over de ruwvoerteelt. Ik heb nu de gelegenheid om dit concept uit te breiden naar Zuid-Nederland.”

Waarom deze uitbreiding?

“Er is een schreeuw naar kennis op gebied van ruwvoerteelt, kwaliteit en benutting. Groeikracht vult dat advies deskundig, onafhankelijk en op praktische wijze in. Daar ligt onze kracht. De vragen komen van boeren, loonbedrijven maar ook van derden. Daar geven we opleidingen of opfriscursussen aan teams van voorlichters en begeleiders.”

Welke boeren helpen jullie dan?

“De klanten van de loonbedrijven krijgen gratis advies. Normaal investeren loonbedrijven in een machine. Nu investeren ze in een ‘kennismachine’ die bijdraagt in het verbeteren van het resultaat van hun klanten. In het Zuiden werken we samen met Van Eijck Agro, Grond en Groen uit Alphen, VOF Kennes uit Strijbeek en Dénis Mulders uit Haaren.”

Jullie streven naar innovatieve praktijken. Zijn daar voorbeelden van?

“We optimaliseren bestaande kennis. Neem de maisteelt. Mais neemt in een korte tijd veel nutriënten op, met name stikstof. Waarom zouden we de eerste bemesting niet minder maken en net als akkerbouwers een tweede bemesting uitvoeren die beter bij het opnamepatroon van de plant past? Wat betreft nieuwe kennis gaan we bouwen op de data die er via de loonbedrijven binnenkomen. Zij meten opbrengsten bij hun klanten en ook de verschillen daarin. En er zijn uitgebreide proefvelden bij loonbedrijven en/of veel gegevens van melkveebedrijven die trends zichtbaar maken. Daar halen we praktische kennis uit voor onze klanten.”

‘Je moet vrij zijn om, los van welk product ook, het beste advies te kunnen geven’.

Wat is het belang van jullie onafhankelijkheid?

“Er zijn veel goede adviseurs in het veld met veel technische kennis. Maar ze hebben ook te maken met een portfolio. Voor een probleem hebben zij bijvoorbeeld 3 oplossingen. Daar moeten zij uit kiezen. Maar misschien is optie 4 wel een nog veel betere oplossing. Daarom moet je vrij zijn om, los van welk product ook, het beste advies te kunnen geven. Alleen zo kom je echt samen met je klant op een hoger plan en juist dáár draait het om.”

Komt er nog een verdere uitbreiding van Groeikracht?

“We beginnen nu eerst aan de uitbreiding in Zuid. Dat past ook goed bij de bestaande klanten in Oost, omdat de bodem in beide gebieden overwegend uit zandgrond bestaat. Dat maakt veel data ook uitwisselbaar. Laten we eerst hier maar een succes van maken en dan verder kijken naar Noord-Nederland. Maar we zeggen nooit nooit en houden alle opties open. Zaak is wel dat je een goed team van vooruitstrevende loonbedrijven kunt vinden én er een goede expert neerzet die weet wat ruwvoer betekent.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin