Doorgaan naar artikel

Grasgroei laat op gang in belangrijkste melkveegebieden van Europa

De EU brengt regelmatig een overzicht van de grasgroei in de diverse gebieden op basis van satelliet- en weerdata. Die tonen dat in veel regio’s de grasgroei achter loopt ten opzichte van het meerjarig gemiddelde.

In Ierland, Frankrijk, de Benelux-landen, Noord-Duitsland, Denemarken, Zuid-Zweden en West-Polen regende het deze winter overvloedig. De bodem werd er te nat door. De temperaturen waren juist wel gunstig. De buitensporige nattigheid heeft naar verwachting het groeipotentieel niet in gevaar gebracht, maar heeft wel de veldwerkzaamheden gecompliceerd en de start van de begrazing vertraagd.

In de noordelijke delen van Zweden en Finland is de grasgroei nog niet gestart vanwege de relatief dikke sneeuwlaag. In Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Polen en de Baltische staten heersen sinds eind januari warmere temperaturen dan normaal, waardoor er geen sneeuwlaag is. Dat gaf een vroegere start van het groeiseizoen en ruimere vorming van biomassa.

In Oost-Europa zijn de omstandigheden contrastrijker. In West- en Midden-Roemenië profiteerde grasland van de milde winter en voldoende watervoorziening, wat resulteert in een bovengemiddelde groei. In de oostelijke en zuidelijke regio’s van Roemenië en Bulgarije ligt de vorming van biomassa dicht bij het gemiddelde, maar er is meer neerslag nodig om het bodemvochtgehalte van de bovenste bodemlagen te verbeteren om adequate grasgroei te garanderen.

In Griekenland en Cyprus stimuleerden warm weer en voldoende neerslag en zon de grasgroei, wat leidde tot hogere biomassaniveaus dan normaal. In Noord- en Midden-Italië ondersteunde de regen in maart de aanvankelijke ontwikkeling. Zuid-Italië profiteerde juist van de recente regenval die de gewasvorming in stand hield. Op Sicilië beperkte gebrek aan regenval echter de groei.

In Midden- en Noord-Spanje en Portugal hebben voldoende regenval en temperaturen die hoger zijn dan normaal de grasgroei gestimuleerd. De zuidelijke regio’s herstellen zich van de winterdroogte. In de regio’s langs de Middellandse Zeekust heeft het neerslagtekort echter de ontwikkeling van gras belemmerd.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin