Doorgaan naar artikel

Braziliaans melkveebedrijf breidt uit naar 1.000 koeien

Toonaangevend Braziliaans melkveebedrijf breidt uit naar 1.000 koeien

.

Marcoss Epp verdubbelde zijn melkveestapel naar 1.000 koeien. De nieuwe stal met zand in de boxen en mestscheiding kostte zo’n €1.375 per plaats. De rente van 8,5% en aflossing in 10 jaar brengen de huisvestingskosten bijna op Nederlands niveau. Arbeid is hier wel goedkoop. Toch is de kostprijs nog steeds 31 per kilo. Een voordeel: de melkprijs is door productie voor de binnenlandse markt rond de 37 cent.

Op het eerste gezicht zou het een plattelandsdorpje in Duitsland kunnen zijn. De gemeente Witmarsum ligt echter in Brazilië, waar het 60 jaar geleden door Duitse immigranten werd gesticht in de zuidoostelijke deelstaat Santa Catharina.

Marcos Epp melkt hier 1.000 koeien en bestiert dus een van de grootste melkveehouderijen van het land. Zijn grootmoeder was een van de oorspronkelijke immigranten en Marcos werkt nu met zijn vader Marvin (77), die verantwoordelijk is voor de gewasteelt op 1.100 hectare.

Uitbreiding: karakteristiek voor Brazilië

Ze zijn de tijd van de 15 koeien waarmee Epps ouders ruim 50 jaar geleden startten inmiddels ruim voorbij. Het aantal koeien is met de laatste uitbreiding verdubbeld en Epp is bijna klaar met de bouw van de laatste van 3 stallen en een splinternieuw mestmanagementsysteem. Zijn uitbreidingsplannen zijn karakteristiek voor veel Braziliaanse melkveehouders.

Volgens een recent onderzoek onder de 100 grootste melkveehouders van Brazilië door onafhankelijk onderzoeksinstituut MilkPoint, is 90% van hen van plan in de komende 3 jaar uit te breiden. Dat komt omdat de melksector zich toelegt op de binnenlandse markt, in tegenstelling tot de akkerbouw, vee- en pluimveehouderij. Zo’n 98% van de productie blijft in het land. “De consumptie is voor de volle 100% afhankelijk van de economie en is de laatste 10 jaar gestegen, ondanks dat het ten tijde van de economische crisis daalde”, zegt João Salgado, productmanager bij DeLaval in Brazilië. “Brazilië heeft een enorme interne consumptiemarkt en dat is een grote kans voor ons.”

Frisia, 1 van de 3 grote coöperaties in Paraná, meldt dat haar melkverwerking is gestegen van zo’n 140 miljoen liter in 2013 tot meer dan 234 miljoen liter in 2018. De stijging ging met dubbele cijfers in 2017 en 2018. In die tijd bleef het aantal leden-melkveehouders stabiel op 277.

Uitbreiding financieren

Op boerderij van Epp staat bijna al het vee binnen. Zelfs vee dat geweid wordt, vreet bij het voerhek. Dat komt door een gebrek aan grasland en klimaat dat kan variëren tussen 32 tot 34 graden in de zomer tot onder 0 in de winter.

Elk van de 3 nieuwe stallen is 32 meter breed en 125 meter lang en biedt plek aan 320 koeien in diepstrooiselboxen gevuld met zand. Het jongvee staat in de oudere stallen. “3 jaar geleden begonnen we met een productieplan voor 1.000 koeien. Met dit doel bereidden we de bouw van de nieuwe stallen voor, evenals een systeem voor mestmanagement, waarmee we zand en vaste stoffen kunnen sorteren en scheiden”, zegt Epp. “Het zand heeft het comfort voor de koeien sterk vergroot.”

Om de levensduur van de stallen te vergroten, koos Epp voor cement in plaats van een stalen constructie, ondanks dat cement zo’n 10% duurder is. Hij schat dat de uitbreiding hem zo’n €1.375 per koe gekost heeft. Hij financiert hier de helft van met een banklening met een looptijd van 10 jaar en een rentepercentage van 8,5%. De eerste 3 jaar hoeft hij niet af te lossen. De rest van het bedrag leende Epp van zijn vader. “We kunnen het betalen, maar we hadden dan ook al een groot deel eigen vermogen. Als ik bij 0 had moeten beginnen, was het niet gelukt. We berekenden voor de bouw hoeveel koeien we op ons land konden melken.”

Melk levert op dit moment genoeg op in Brazilië, dat helpt. Epps productiekosten liggen op omgerekend zo’n €0,31 per liter. De gemiddelde melkprijs voor dit jaar is € 0,37.

Goede medewerkers vasthouden

Epp heeft 38 mensen in dienst en doet zijn best om ze vast te houden. Dat doet hij met een loon van €575 per maand dat hoger ligt dan het gemiddelde loon in de regio van €350. Hij biedt ze ook huisvesting, een dertiende maand, 30 vakantiedagen per jaar en alle melk die ze op kunnen. “Het is moeilijk om goede medewerkers te krijgen, maar wij hebben al 2 tot 3 jaar een stabiele werksituatie.”

Hij schat dat de totale kosten per medewerker zo’n €920 per maand zijn. “Maar de werkloosheid in Brazilië is nu hoog, dus dan willen mensen ook wel blijven.”

Focus op automatisering

De koeien worden 3 keer per dag gemolken in een 32-stands draaimelkstal. Elke melkbeurt duurt zo’n 6 uur. De koeien produceren rond de 37.000 liter melk per dag, ver boven de gemiddelde 19.200 liter die de melkveehouders van Paraná dagelijks leveren. De koeien krijgen 2 keer per dag een rantsoen met mais en kuilgras, sojameel, katoenzaad, sojaschillen en bierbostel.

Automatisering is een speerpunt in Epps bedrijfsvoering. Zo heeft hij een automatisch heksysteem dat koeien verdeelt op basis van hun oormerken. Ook hebben de koeien een hitte- en ziekte detectieband met een activiteitenmeter die data verzamelt en een notificatie stuurt als er iets abnormaals wordt gedetecteerd. In de band zitten microfoontjes die het herkauwen monitoren.

Epp is een van de vele boeren die optimistisch zijn over de recente regeringswissel in Brazilië: president Jair Bolsonaro kwam aan de macht met de belofte hard op te treden tegen criminaliteit en de economie weer op poten te krijgen. “We hebben goede hoop voor deze regering, maar hoe het allemaal gaat lopen, moeten we nog maar zien. Helaas verandert een cultuur als de onze niet in een oogwenk; corruptie terugdringen zal jaren duren. We hebben nu tenminste wel hoop. Dat hadden we een jaar geleden niet.”

Enkele cijfers:

Koeien: 1.000 Holsteins
Gemiddelde productieduur: 3 lactaties
Gemiddelde productie: 40 liter per koe per dag
Melkvetgehalte: 3.75%
Eiwitgehalte: 3.20%
Celgetal: 135,000

Beheer
WP Admin