Doorgaan naar artikel

‘Zuivelsector staat in hart van samenleving’

De melkveehouderij krijgt klappen van de coronacrisis, maar CEO Albert de Groot van Vreugdenhil Dairy Foods blijft optimistisch. Hij ziet ook nieuwe waardering.

‘Door de corona-epidemie zijn markten behoorlijk verstoord. Herstel kost tijd.” Aan het woord is Albert de Groot (51), CEO van Vreugdenhil Dairy Foods. De Groot geeft al vele jaren leiding aan het bedrijf en is naar eigen zeggen “vergroeid met de melkveehouderijsector”. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet, al is dat nu veelal vanuit huis. Ondanks de zorgen is De Groot eerder optimistisch dan somber gestemd.

De komende maanden zal er nog wel druk blijven staan op de Europese melkprijs, verwacht hij. “De coronacrisis heeft het belang van voedselzekerheid wereldwijd onder de aandacht gebracht. De melkveehouder had altijd al een belangrijke plaats in de samenleving, nu is temeer duidelijk dat we als zuivelsector in het hart van de samenleving staan.”

Wat geeft je vertrouwen?
“Ten eerste de wetenschap dat de beschikbaarheid van goede voeding belangrijk blijft. Als Vreugdenhil hebben we een prachtig productenassortiment en een goede relatie met onze klanten. Dit helpt om elkaar in goede en uitdagende tijden te helpen en in te spelen op de veranderende vraag naar producten. Zo zien we nu bijvoorbeeld een vraagtoename naar melkpoeder in consumentenverpakkingen vanuit Aziatische en Afrikaanse, maar ook Zuid-Amerikaanse landen. Men wil een product uit Nederlandse melk, dat in Nederland is geproduceerd en ook verpakt.
Daarnaast is, ondanks de druk die er op de markt staat, ook een bodem in de markt gelegd. De Europese Commissie heeft een vangnet uitgespreid, met particuliere opslag, naast de mogelijkheid van interventie. Je ziet dat dit effect heeft. Er komt een zekere rust, ook richting de afnemers van de zuivel. Daardoor bleven de prijzen voor mageremelkpoeder en boter in eerste instantie boven het interventieniveau hangen, vervolgens zijn de poederprijzen – nog midden in de crisis – weer gaan stijgen. Bijzonder.”

Hoe zit Vreugdenhil in de wedstrijd?
“Begin 2020 leek het een mooi zuiveljaar te worden. Daarna sloeg corona toe. Het is nog niet te zeggen hoe we daar uitkomen. Onze melkveehouders hebben ons geholpen om de RMO-chauffeurs veilig hun werk te kunnen laten doen. Grote klasse vind ik dat. Ook in onze fabrieken hebben we maatregelen genomen. De toegenomen focus leidt tot een nog soepeler productie. We kunnen de melk nog steeds goed verwerken.”

De Nederlandse zuivel kan deze crisis aan?
“De Nederlandse zuivel heeft wereldwijd een erg goede reputatie. En het is ook deze reputatie en het netwerk dat in crisissituaties helpt om wereldwijd goederen vrij te krijgen. Als er wat is in de wereld, heeft men ook de neiging om te grijpen naar Nederlandse producten. Op dat imago moeten we ontzettend zuinig zijn. Daarbij is het belangrijk om, ondanks dat partijen concurreren als het gaat om melk, we elkaar in NZO-verband weten te vinden. Dat geeft rust en vertrouwen.”

Hoe onderscheidt Vreugdenhil zich als gespecialiseerde poedermaker, bij zowel de boeren als in de markt?
“Vreugdenhil heeft een scherpe focus op het Nederlandse voedingsrijke product, het topsegment. Dat komt door het vakmanschap van de Nederlandse boer, een landbouwuniversiteit die tot de top van de wereld behoort, maar ook door ons klimaat en de weidegebieden die ideaal zijn voor de productie van melk, ook qua milieu-aspecten. Daarnaast hechten wij grote waarde aan korte lijnen en een goede relatie met onze klanten en melkveehouders. Alleen zo kun je inspelen op kansen in de markt, maar ook de verbinding leggen tussen het vakmanschap van de veehouder bij het produceren van melk en de uitdagingen die daarbij komen kijken.”

Veel collega-zuivelbedrijven hebben allerlei plusprogramma’s ingevoerd om nog betere en bijzondere melk te produceren. Jullie doen daar niet zo hard aan mee. Misschien ook lastig, want wat doe je met weidemelkpoeder?
“Ten eerste denk ik dat Vreugdenhil juist een heel goed en evenwichtig programma heeft, waaraan alle bij ons aangesloten melkveehouders kunnen meedoen. Wij geven premies voor kwaliteit, weidegang en duurzaamheid. In onze programma’s zijn punten te verdienen op het gebied van bijvoorbeeld slootkantbeheer, kruidenrijk grasland tot en met levensduur, promotie van de sector, et cetera.”
“Wij zijn trots op de resultaten van onze melkveehouders. In Nederland hebben wij bijvoorbeeld één van de hoogste scores op weidegang in de levensduur van de melkkoeien. Wij willen al onze melkveehouders meenemen, zodat ze op een duurzame manier hun bedrijf kunnen blijven ontwikkelen, wat goed is voor de huidige en toekomstige generatie melkveehouders.”

Vreugdenhil behoort in Nederland tot de grotere zuivelondernemingen, maar is ook weer geen speler van het formaat FrieslandCampina of Arla. Hoe zie je de toekomst van het bedrijf? Moet Vreugdenhil bijvoorbeeld de vleugels snel verder uitslaan?
“Om met het laatste te beginnen: Je moet eerst ergens goed in zijn. Daarna kun je groeien. Je moet niet willen groeien in de hoop daarna goed te worden. Toch moet je je ook realiseren dat enkel het feit dat je naar meer dan 130 landen exporteert, je geen multinational maakt. Weten wie je bent en wie je wilt zijn, is belangrijk. Daar hoort ook een zekere bescheidenheid bij. Wij zijn een internationaal opererend bedrijf, maar ook een echt Nederlands familiebedrijf. Daar hechten we veel waarde aan.
Wij willen duurzaam in de Nederlandse zuivel actief zijn. Wij zijn verbonden met onze boeren en willen een goede relatie met hen. Programma’s die wij opzetten, maken we altijd in samenspraak met hen. Ik zeg wel eens: ‘Wij willen als particuliere zui-velonderneming het meest coöperatieve zuivelbedrijf van Nederland zijn’. Dat is logisch. Ons lot is namelijk verbonden.”

FrieslandCampina baseert sinds kort haar melkprijs mede op die van jullie. Vreugdenhil zit sinds begin 2020 in het ‘mandje’ van de garantieprijs. Een soort medeverantwoordelijkheid. Zijn jullie daar blij mee?
“Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen melkprijs. Waarbij geldt dat als de grootste zuivelonderneming van Nederland, die een toonaangevende melkprijs voor haar leden wil neerzetten, jou als referentie kiest, ik dit als compliment zie.”

Een flinke groep boeren heeft voor jullie gekozen. Wat maakt Vreugdenhil aantrekkelijk voor hen?
“Ik denk dat we toegankelijk zijn, met realistische programma’s op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en imago. We zijn onafhankelijk, wat ook belangrijk is voor veel van onze boeren. En wij betalen alles uit. Er blijft geen boerengeld zitten in onze onderneming. We zijn een goede partner voor de grote merkenspelers, maar we hebben ook onze eigen afzet. Het is onze taak om onze melkveehouders voor de langere termijn aan ons te binden, door het hebben van een goede relatie en het uitbetalen van een goede, marktconforme melkprijs. Daar werken we elke dag keihard aan.”

Nog één vraag over de coronacrisis. Is er ook iets wat deze crisis ons leert?
“Ik denk drie zaken. Ten eerste maakt dit soort momenten wel duidelijk wat belangrijk is voor mensen qua voeding: een eerlijk, veilig en gezond voedselpakket met een gezonde balans tussen plantaardig en dierlijk. Wij willen niet dat mensen alleen maar meer zuivel consumeren. Wij willen wel meer mensen in contact brengen met melk. ‘Milk Nutrition in everyones daily diet’ is onze missie. Tevens leert deze periode van crisis ons dat we zuinig moeten zijn op ons imago als Nederlandse zuivel en onze gezamenlijke aanpak op thema’s die bepalend zijn voor de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij.”
“Tot slot ben ik ervan overtuigd dat in tijden van crisis juist ook partnerships hechter worden of nieuwe vormen aannemen die bepalend zijn voor het succes op de lange termijn. Als Vreugdenhil doen wij geen concessies aan de kwaliteit van onze producten en de veiligheid van onze ketenpartners. De langetermijnwaardecreatie staat voorop. Als je hierop terug kunt vallen, geeft dat rust en vertrouwen naar de toekomst. Voor ons en voor onze leveranciers en klanten.”

Nederlands’ enige pure melkpoederspecialist

Vreugdenhil Dairy Foods heeft een jaaromzet van bijna € 800 miljoen en verwerkt zo’n 1,3 miljard kilo Nederlandse melk. Het bedrijf heeft vestigingen in Gorinchem, Scharsterbrug en Barneveld. Het hoofdkantoor staat in Nijkerk. Vreugdenhil Dairy Foods heeft zich gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige melkpoeders en produceert die zowel voor grote merkenspelers en andere voedingsbedrijven als voor de eigen afzet. Vrijwel alles gaat over de grens, naar meer dan 130 landen over de hele wereld. Vreugdenhil heeft naast het productiebedrijf ook een handelsdivisie.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin