Doorgaan naar artikel

Vreba mag toch veel melk verwerken

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

De lactoferrinefabriek bij Vreba Melkvee mag wat betreft de gemeente Venray ook melk van andere bedrijven gaan gebruiken, zolang die maar eigendom zijn van Vreba.

Daarmee komt de gemeente terug van het standpunt eerder dit jaar dat Vreba in de lactoferrinefabriek alleen melk van het bedrijf in Vredepeel mag verwerken. Vreba, het grootste melkveebedrijf van Nederland, heeft bij de provincie Limburg een vergunning aangevraagd voor de lactoferrinefabriek, modernisering van de stallen en een mestverwerkingsinstallatie.

Volgens de stukken is er een vergunning aangevraagd voor verwerking van ruim 223 miljoen liter rauwe melk per jaar. Daarbij wordt uitgegaan van 15 vrachten aanvoer van rauwe melk per dag van andere melkveebedrijven in eigendom van Vreba, aldus de provincie. Gedeputeerde Staten van Limburg heeft besloten dat een MER niet nodig is.

Eerder wilde de gemeente Venray nog een stokje steken voor de plannen van de familie Van Bakel omdat de lactoferrinefabriek zonder vergunning is gebouwd, in strijd zou zijn met het bestemmingsplan en niet zou passen in het buitengebied. De gemeente wilde desnoods met een dwangsom een eind maken aan de activiteiten, zoals de fabriek en foliebassins en sleufsilo’s die eveneens zonder vergunning zijn gebouwd.

Lees meer op Boerderij.nl

Beheer
WP Admin