Doorgaan naar artikel

Vooral grotere bedrijven gaan van RFC naar A-ware

Foto: Ton Kastermans Fotografie

Foto: Ton Kastermans Fotografie

Opeens lijkt het snel te gaan met het vertrek van FrieslandCampina-leden. Omstandigheden dragen hier aan bij: discussie in de coöperatie, fosfaat.

Amper een maand nadat de Dutch Milk Foundation (DMF) terugblikte op het negende jaar van haar bestaan, lijkt het vertrek van boeren bij FrieslandCampina opeens snel te gaan. Royal A-ware gaf aan dat inmiddels meer dan 150 leden van de coöperatie hebben besloten naar A-ware over te stappen. FrieslandCampina zegt nog maar de helft van dat aantal te kennen. Maar de trage doorloop van gegevens lijkt hier debet aan.

‘Gemiddelde opstapper is een grotere boer’

Na jaren lijkt de Europese Commissie dan eindelijk haar zin te krijgen. Van de 1,2 miljard kilo melk die FrieslandCampina bij de fusie in 2009 aan concurrenten beschikbaar moest stellen, gaat definitief een aardig volume af.

Hoeveel precies is niet bekend, want de betrokken partijen doen geen mededelingen over het volume melk. Afgaande op berichten van veehouders op diverse digitale fora is de gemiddelde opstapper echter een grotere boer. Dat kan gezien de discussie bij de zuivelreus ook amper verrassen.

FrieslandCampina kan tot 300 miljoen kilo melk kwijtraken

Het is dus heel goed mogelijk dat FrieslandCampina 200 tot 300 miljoen kilo melk kwijtraakt. Dat is andere koek dan de 133 miljoen kilo in alle voorgaande jaren (tot 1 juli 2018). Het zou ook een aardig hapje uit het overigens forse vermogen aan ledenobligaties -vast – (€ 1,6 miljard) van FrieslandCampina betekenen.

De vraag is: schiet A-ware iets op met die overstappers? Want tot nu toe betrekt het – via de DMF – al een fors volume contractmelk van FrieslandCampina. Wat de overstappers meebrengen, gaat naar rato van dat volume af. Voor A-ware is het dus zaak om méér overstappers te werven dan het aan volume via DMF kan kopen.

Arla en DeltaMilk ‘preferente kopers’

Voordat A-ware op de melkmarkt verscheen, waren Arla Nijkerk en DeltaMilk de enige kopers van FrieslandCampina-melk via DMF. Omdat zij zijn afgesplitst van de rechtsvoorgangers van Friesland Foods en Campina zijn het bovendien ook de ‘preferente kopers’. Anderen komen op de tweede plaats.

‘Als Arla en Deltamilk aan hun aanspraken vasthouden, hebben anderen het nakijken.’

Als het DMF-plafond straks naar 800 miljoen kilo gaat, geldt dus niet dat die hele ‘pot’ weer tussen 3 of meer partijen verdeeld kan worden. Als Arla en DeltaMilk aan hun aanspraken vasthouden, hebben anderen het nakijken.

Niet alle kansen verkeken

Dat wil niet zeggen dat alle kansen dan verkeken zijn voor A-ware. Als het bedrijf ook volgend jaar (en langer) een aantrekkelijk aanbod blijft houden, kan het nog meer leden bij FrieslandCampina wegtrekken. De € 5 per 100 kilo vertrekpremia via DMF helpt daarbij. Maar ook dat overstappers hun ledenkapitaal van gemiddeld ruim € 125.000 kunnen meenemen – al komt dat slechts gefaseerd vrij – en de nog steeds bestaande fosfaatsituatie.

Beheer
WP Admin