Doorgaan naar artikel

FrieslandCampina ziet winst verdampen, geen interim-uitkering

FrieslandCampina heeft de winst in het eerste half jaar van 2023 zien verdampen. Leden-melkveehouders ontvangen geen-interim uitkering.

FrieslandCampina maakt fors minder winst in de eerste zes maanden van dit jaar. Dit blijkt het uit halfjaarbericht. Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina daalde ten opzichte van de eerste helft van 2023 met bijna 86% naar € 47 miljoen (2022: € 328 miljoen). Dit is volgens de zuivelonderneming vooral een gevolg van tegenvallende resultaten in de divisies Food & Beverage en Trading. Betere resultaten in de divisies Ingredients en Specialised Nutrition konden dit verlies aan winstgevendheid niet compenseren. De nettowinst daalde met 94% naar € 8 miljoen. De netto-omzet steeg met 4,6% naar € 6,9 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door eerder doorgevoerde prijsverhogingen.

Melkprijs FrieslandCampina steeg

De pro forma melkprijs (garantieprijs plus toeslagen) voor leden-melkveehouders steeg met 0,7% naar € 51,70 per 100 kilo. De pro forma prestatieprijs (melkprijs plus rente op ledenobligaties en toevoegingen algemene reserve) ging met 3,9% omlaag naar € 50,58 ten opzichte van het eerste half jaar in 2022. De leden-melkveehouders leverden in de eerste helft van 2023 4,8 miljard kilo melk aan de productielocaties van FrieslandCampina. Dit was 0,5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In 2022 keerde FrieslandCampina vanwege de onzekere vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar geen interim-uitkering uit ondanks een flinke stijging van de omzet en winst. Wel werd een interim-uitkering gereserveerd van € 0,69 per 100 kilo melk. Over het heel 2022 kwam de nabetaling uit op € 0,90 per 100 kilo.

FrieslandCampina verwacht uitdagend jaar: kostenbesparing en inflatie drukken resultaat

FrieslandCampina liet afgelopen juni al weten het jaar moeizaam te zijn gestart. Voorraden moesten voor lagere prijzen worden verkocht dan ze waren geproduceerd. Omdat het verschil tussen garantieprijs en basiszuivelprijzen nu kleiner wordt, zal dit effect in de tweede helft van het jaar minder impact hebben, zo is de verwachting. Wel houdt FrieslandCampina rekening met volumes die onder druk blijven staan door inflatie en koopkrachtverlies van consumenten. Ook stijgende rentes en nadelige valuta-effecten zullen naar verwachting een negatief effect hebben op het resultaat van de onderneming in de tweede helft van 2023. FrieslandCampina geeft aan de kostenstructuur tegen het licht te houden wat mogelijk zal leiden tot herstructureringskosten in de tweede helft van het jaar.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin