Doorgaan naar artikel

Voor 21 september aanmelden melkverminderingsplan

De Europese Commissie heeft de details voor het nieuwe crisispakket voor de veehouderij vastgesteld. Maximaal 50% melkreductie wordt vergoed.

Melkveehouders die in aanmerking willen komen voor de premie voor melkproductievermindering moeten dit voor 21 september 12.00 uur melden bij RVO.nl. Dat is besloten bij de laatste ­besprekingen over het nieuwe Europese crisispakket voor de veehouderijsectoren.

Minimaal 1.500 kilo melk minder

De eerste openstelling is voor de periode oktober tot en met december. Melkveehouders die in aanmerking willen komen voor de premie moeten minimaal 1.500 kilo melk minder produceren dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Dit kan bewezen worden aan de hand van melkgeldafrekeningen. Bedrijven die geen melkgeldafrekening hebben, bijvoorbeeld zelfkazers, komen niet in aanmerking voor de regeling. De vergoeding van € 0,14 per kilo melk (ongeacht vet- en eiwitgehalte) geldt voor maximaal 50% van de productie ten opzichte van de referentieperiode.

Generieke korting bij overschrijding

Voor de regeling voor vrijwillige melkproductiebeperking is voor de hele EU €150 miljoen beschikbaar. Boeren kunnen individueel kiezen of ze gebruikmaken van de regeling. De Europese Commissie zal alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen accepteren, tenzij het totale melkvolume van 1,07 miljoen ton wordt overschreden. Dan wordt er generiek gekort, waardoor niet alle liters worden vergoed. Wanneer het budget na de eerste openstelling nog niet op is, volgen nieuwe openstellingen voor november tot en met januari, december-februari en januari-maart.

Binnen een week reactie RVO.nl

Nadat de melkveehouder bewezen heeft dat hij minder melk heeft geproduceerd, heeft RVO.nl 90 dagen de tijd om de premie uit te betalen. Als minimaal 80% van de geplande reductie wordt gerealiseerd, wordt 100% uitbetaald. Bij 50-80% reductie, wordt 80% betaald, bij 20-50% wordt de helft betaald. Als de reductie minder is dan 20% krijgt de melkveehouder geen vergoeding.

Melkveehouders die zich aanmelden voor de regeling, moeten binnen een week van RVO.nl horen of ze in aanmerking komen voor de melkreductiepremie.

Weinig belangstelling verwacht

Eurocommissaris Phil Hogan (landbouw) is positief over het plan. “Dit is een echt Europees antwoord op de problemen op de Europese markt.” Hij gaat ervan uit dat de maatregel flink zal bijdragen aan verbetering van de marktsituatie. Klaas-Johan Osinga van LTO Nederland denkt dat er vanuit Nederland weinig belangstelling zal zijn voor de regeling, mede omdat de melkprijs aantrekt.

Totale crisispakket €500 miljoen voor veehouderijsectoren

Het totale Europese crisispakket van €500 miljoen bestaat uit vier delen. Naast het melkverminderingsplan is er een steunpakket van €350 miljoen. Nederland krijgt hiervan €23 miljoen. Lidstaten moeten uiterlijk 30 november melden waar ze het geld aan uitgeven. Anders dan bij de vorige regeling worden nu voorwaarden gesteld aan de uitgave. Het geld mag besteed worden als aanvulling op het melkverminderingsplan en aan ondersteuning van kleinschalige landbouw, extensieve productiemethoden, toepassing van milieu- en klimaatvriendelijke productiesystemen, samenwerkingsprojecten of training in het gebruik van financiële of risicomanagementinstrumenten. Lidstaten mogen het bedrag co-financieren. Nederland doet dat niet. Het geld moet voor 1 oktober 2017 zijn uitgegeven. De Commissie verlengt de particuliere opslag voor mageremelkpoeder tot februari 2017. Ook de artikel 222-regeling, die het voor boeren en bedrijven mogelijk maakt om afspraken te maken over productiebeperking, wordt verlengd.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin