Doorgaan naar artikel

Succes van inseminatie voorspellen met melksamenstelling

Met behulp van midden-infraroodspectra (MIR) kan in de vroege lactatie de slagingskans van de eerste inseminatie voorspeld worden aan de hand van de melksamenstelling. Dit stellen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en de Universiteit van Beijing aan de hand van gegevens van ruim 3.400 koeien.

MIR wordt nu al in melkrobots gebruikt voor bepaling van de melksamenstelling. Het is al langer bekend dat de melksamenstelling voor elke tochtigheid en tijdens de dracht verandert. De melksamenstelling wordt in het onderzoek gecombineerd met data over melkproductie, management en genetica. Verschillende andere onderzoeken toonden al aan dat de melksamenstelling in de 10 dagen voor inseminatie van invloed is op het al dan niet drachtig worden. De onderzoekers gebruikten kunstmatige intelligentie om een voorspelling te kunnen maken.

Koeien met een hoger eiwitgehalte in de vroege lactatie blijken gemakkelijker drachtig te worden. Een negatieve factor is het krijgen van mastitis aan het begin van de lactatie en dan vooral rond het inseminatiemoment. Het ontwikkelde model kan de slagingskans met een nauwkeurigheid van 76% bepalen. Tussen bedrijven kan een variatie van 13% optreden, veroorzaakt door verschillen in management, bedrijfsomvang en genetica.

Beslismodel versnellen

Een te ontwikkelen voorspellingsmodel kan veehouders helpen het drachtpercentage te verbeteren. Verschillende onderzoeken geven aan dat het economische verlies van elke dag dat een koe later geïnsemineerd wordt tussen €4,50 en €5,50 is. Bij een lage slagingskans kan een veehouder beslissen een koe met gezondheidsproblemen later in de lactatie te insemineren, te behandelen of niet te insemineren en in een later stadium van de lactatie af te voeren. Door koeien te selecteren op de slagingskans kunnen zowel tijd als extra kosten voor sperma en eventuele dierenartskosten worden bespaard.

De slagingskans kan een selectietool worden in de beslissing om een koe aan te houden of niet. Vaak krijgt een jonge koe het voordeel van de twijfel en wordt vaker geïnsemineerd om haar drachtig te krijgen. Als al vroeg blijkt dat de slagingskans laag is en blijft, kan dit een indicatie zijn de koe eerder af te voeren.

De kosten voor aanpassing van MIR-apparatuur zijn volgens de onderzoekers beperkt.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin