Doorgaan naar artikel

Groot verschil in genomisch testen

Uit een enquete onder de EDF-leden lijkt dat nagenoeg de helft van de bedrijven structureel alle vrouwelijke jongvee genomisch test. Tussen de regio’s zitten echter grote verschillen.

Driekwart van de de leden van de European Dairy Farmers (EDF) in Ierland en Engeland laat alle vaarskalveren genomisch testen om hun fokwaardes te bepalen. In de Benelux en de Scandinavische landen is dat aandeel het laagst. Daar laat 40 procent van de ondernemers de kalveren genetisch typeren. In de Centraal-, Oost- en Zuid-Europese landen ligt dat aandeel rond de 50 procent.

Het hoge aandeel genomische testen in Ierland is waarschijnlijk gevolg van een subsidieprogramma van €43 miljoen vanuit de Ierse overheid. Doel daarvan is te komen tot een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin