Doorgaan naar artikel

‘Schoner product, schonere wegen en lagere kosten’

Ben van Eldijk (56) is hoofd loonwerk en fourage bij Loonbedrijf Kanters in Uden (N.-Br.)
Op de foto Ben van Eldijk.
t.b.v. Misset/Boerderij    Opdrachtnummer: 414345  Kostenplaats 06003
Fotograaf: Van Assendelft Fotografie

Ben van Eldijk (56) is hoofd loonwerk en fourage bij Loonbedrijf Kanters in Uden (N.-Br). Foto: Van Assendelft

Loonbedrijf Kanters investeerde in een overlaadband om transportkosten te drukken. Daardoor kan het snijmais-foerage scherper aanbieden.

Bij Kanters Loonbedrijf in Uden (N.-Br.) krijgt de maisoogst dit jaar een ander aanzicht. De silagewagens gaan namelijk op het veld de snijmais op een overlaadband lossen. Die draait het in trailers op de weg. “Dit drukt de transportkosten, voorkomt vervuilde wegen en geeft minder vervuiling in het product”, stelt Ben van Eldijk die bij Kanters verantwoordelijk is voor loonwerk en foerage.

Wat is het voor machine?
“Met de overlaadband kunnen we mais en andere gewassen direct vanaf het land op vrachtauto’s laden. De overlaadband is overal dicht gemaakt om lekken te voorkomen. Naast mais kunnen we vrijwel ieder gewas hiermee overladen. Denk hierbij aan aardappelen, uien, wortelen of zelfs erwten. Eén trekker is nodig voor hydraulische aandrijving van de machine. Deze kan met een afstandsbediening door één persoon worden bediend.”

Welke voordelen biedt overladen op het land met een overlaadband?
“Zodra de afstand tot de kuil groter is dan 10 à 15 kilometer, is transport met vrachtauto’s rendabeler dan via trekkers met kipper of silagewagen. Op een silagewagen laadt je 40 tot 50 kuub, terwijl een vrachtauto met walkingfloor 90 kuub kan vervoeren. Twee keer zoveel dus. Overladen via een overlaadband op vrachtauto’s verlaagt zo de transportkosten, doordat transport efficiënter gebeurd. Daarnaast blijft de weg schoon, doordat silagewagens op het veld blijven. Dat is een item, want de regels rondom modder op de weg worden steeds strenger.”

Wat levert het de veehouder op?
“Jaarlijks hakselen en verhandelen we zo’n 15.000 ton mais die in een straal van 80 tot 100 kilometer rondom ons bedrijf wordt afgezet. Door transportkosten te verlagen, kunnen we onze foerage qua prijs scherper inzetten. Voorheen moesten we op zoek naar een verharde ondergrond om over te laden. Die zijn niet overal bij de percelen voorhanden, waardoor wagens alsnog verder moesten rijden. Daarbij was een kraan en shovel nodig om over te laden, wat extra kosten met zich meebracht in materieel en chauffeurs. Met de overlaadband is een verharde ondergrond niet meer noodzakelijk, zijn we dus flexibeler met overlaadlocatie en kan één persoon het overladen verzorgen. Daarbij raakt product niet vervuild met zand, aangezien deze de grond niet raakt tijdens het overladen.”

Welke invloed heeft de overlaadband op het hakselen?
“Het transport is bepalend voor de dagcapaciteit. Onze hakselaar kan 20 hectare per dag hakselen, wat neerkomt op zo’n 800 ton product om weg te rijden. Met vijf of zes vrachtauto’s is dit bij te houden en wordt stilstand van de hakselaar voorkomen. De overlaadband heeft een capaciteit van 110 ton per uur, dus de wagens zijn vlot genoeg leeg om een hakselaar bij te houden en vrachtauto’s worden snel gevuld. Als het land natter is, kan met kleinere wagens gereden worden voor behoud van de bodem. Dat is een voordeel.”

Gaan jullie de machine alleen zelf inzetten?
“Nee, andere loonwerkers hebben al interesse getoond om de overlaadband te huren. De investering in de machine is fors en voor een paar klanten of percelen niet rendabel. We doen veel zaken in Polen en we zien in Duitsland meer overlaadsystemen draaien, vanwege langere transportafstanden van het perceel naar de kuil. Nederlandse boeren groeien ook in omvang, waarbij percelen verder van het bedrijf komen te liggen. Mede daarom hebben wij gekozen om te investeren in zo’n machine.”

Beheer
WP Admin