Doorgaan naar artikel

Na de voermaatregel is extra weidegang aan de beurt

Het juridische gevecht over de voermaatregel loopt nog volop, maar minister Schouten bereidt zich ondertussen volop voor om de volgende emissiereductie volgens plan in te boeken. Via meer weidegang.

Terwijl nog volop wordt gestreden over de veevoermaatregel van minister Schouten, maken ambtenaren van haar ministerie zich op om het volgende emissiedossier aan te snijden: dat van de weidegang. De Stichting Weidegang fungeert als verkenner van de mogelijkheden.

Het doel is, zoals in april al beschreven in een brief aan de Tweede Kamer, om nog 250 uur weidegang per jaar meer in te boeken (+125 uur 2021, in totaal 250 uur in 2022). En dan niet bovenop het minimum van 720 uur per jaar, wat de zuivelsector verstaat onder volledige weidegang, maar bovenop de gemiddeld 1.648 uur, zoals veehouders zelf hebben opgegeven bij de Landbouwtelling van 2018.

Zes kiloton aan emissiereductie

Tussen de partijen is al kort gesproken over deze kwestie. Vanuit het Landbouw Collectief is afgelopen voorjaar aangegeven dat wel valt te spreken over deze zaak, maar dan niet voor niets. Extra uren weidegang kunnen een prima bijdrage leveren aan de reductie van zowel de ammoniakuitstoot als van de totale stikstof-emissie, zo stelt het kabinet. Het noemt geen cijfers, maar volgens schatting zouden de gewenste 250 uren extra weidegang zo’n 6 kiloton aan emissiereductie kunnen opleveren.

Het kabinet wil deze uren binnenhalen met behulp van eenvoudige middelen: extra bewustmaking, kennisontwikkeling en scholing. In het Landbouw Collectief is aangegeven dat een fatsoenlijke vergoeding op zijn plaats zou zijn. 250 uur bovenop 1.648 uur is geen laaghangend fruit meer. Daarom is in dit kader ook een bedrag van zo’n € 65 miljoen genoemd.

Veel gepraat over extra middelen, maar weinig boter bij de vis

In de voorlopige begroting van het kabinet is met zo’n uitgave geen rekening gehouden. Vanuit de veehouderij wordt echter geconstateerd dat er tot nog toe sowieso nog weinig geld is gezien. Veel gepraat over extra middelen, maar weinig boter bij de vis. Momenteel is er nog een patstelling.

Stichting Weidegang op verkenning

Om hier uit te komen heeft het ministerie de Stichting Weidegang op verkenning gestuurd. Secretaris Kees Jaap Hin bevestigt dat hij is gevraagd om de standpunten te inventariseren, en dat hij, met goedvinden van partijen, nu druk bezig is met die klus. Vanuit het Landbouw Collectief (zonder LTO) wordt dit met gemengde gevoelens aanschouwd. Van LTO is de positie niet geheel duidelijk.

De zorg bij het collectief is niet dat de Stichting Weidegang meningen gaat peilen, maar wel dat er zo veel meningen gepeild gaan worden van clubs die geen, of niet direct melkveehouders vertegenwoordigen, dat de stem van de melkveehouders zelf ondersneeuwt.

Het is een tactiek die vaker wordt toegepast, zo wordt binnen het collectief gemopperd. Soms is het met succes. De strijd over het inboeken van meer weide-uren moet echter nog beginnen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin