Doorgaan naar artikel

Ministerie maakt fosfaatrechten en bedrijfsgegevens openbaar

Van 22.000 bedrijven wordt bekendgemaakt hoeveel fosfaatrechten ze in 2018 bij invoering van het stelsel kregen. - Foto: Ronald Hissink

Van 22.000 bedrijven wordt bekendgemaakt hoeveel fosfaatrechten ze in 2018 bij invoering van het stelsel kregen. - Foto: Ronald Hissink

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat half juni openbaar maken hoeveel fosfaatrechten toegekend zijn aan veehouders bij de invoering van het stelsel in 2018. Het gaat om in totaal 22.000 bedrijven.

Dat schrijft minister Henk Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer. De openbaarmaking is verplicht omdat het een ‘toekenning om niet’ was, en daarmee officieel onder de regels voor staatssteun valt. Het had al veel eerder moeten gebeuren, aldus Staghouwer, maar omdat het lang geduurd heeft voor alle beschikkingen definitief waren, kon het niet eerder.

Openbaarmaking in euro’s

De regels schrijven voor dat een dergelijke openbaarmaking gebeurt in euro’s en niet in kilo’s fosfaat. Om de gegevens toegankelijk te maken, is een kilo fictief op waarde van € 1 gesteld, zodat de cijfers straks te lezen zijn alsof het om kilo’s fosfaat gaat.

Per bedrijf worden deze gegevens bekendgemaakt, vermeldt de brief:

  • de hoeveelheid ontvangen staatssteun in de vorm van het initieel toegekende fosfaatrecht;
  • de naam van het bedrijf en het Kamer van Koophandel-nummer;
  • de provincie waarin het bedrijf is gevestigd;
  • de economische sector waartoe het bedrijf behoort, in casu landbouw, en het soort onderneming, in casu midden- en kleinbedrijf of groot bedrijf.

De 22.000 bedrijven waar het om gaat, krijgen twee weken van te voren een brief.

Beheer
WP Admin